Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Krajští hygienici na Vysočině kontrolovali dětské tábory v regionu

/
/
/
304 ZobrazeníZa první polovinu července pracovníci Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina (KHSV) zkontrolovali v regionu 37 dětských táborů a jednu jinou podobnou akci pro děti. Závady zjistili u sedmi provozovatelů. Týkaly se například nedodržení hygienických požadavků v oblasti poskytování stravovacích služeb, podmínek ubytování dětí, ve vedení zdravotní dokumentace. Na základě zjištěných nedostatků byly provozovatelům uděleny sankce.

„Od začátku prázdnin provádíme v Kraji Vysočina kontroly dětských táborů a jiných podobných akcí pro děti. Za první polovinu července jsme jich navštívili 38. Závady byly zjištěny u sedmi provozovatelů. Týkaly se nedostatků ve zdravotní dokumentaci, kdy ve dvou případech mělo potvrzení o způsobilosti dítěte na zotavovací akci prošlou dobu platnosti dvou let od data vystavení, dvakrát byly na táboře uchovávány v lednicích zbytky pokrmů z předešlého dne, dále byla nalezena vajíčka domácí výroby bez označení z nevyšetřovaných chovů, v jednom případě nebyla provozovna stravovacích služeb udržována na zotavovací akci v čistotě a řádném stavu, u jednoho zařízení nebyl u tří stanů zajištěn pohyb mezi lůžky. Za zjištěné závady byly uděleny sankce,“ uvádí Kamila Hodačová, ředitelka Odboru hygieny dětí a mladistvých KHSV.

V letošním roce se hygienici kromě kontroly plnění hygienických požadavků na stravování a ubytování zaměřují také na skladbu táborových jídelníčků. „Děti mají na táborech obvykle velký výdej energie, proto je důležité, aby jejich strava byla vyvážená. S vedením táborů i kuchyňským personálem rozebíráme optimální skladbu denního menu, aby odpovídalo nejnovějším výživovým doporučením,“ doplňuje Kamila Hodačová. Dobrým pomocníkem, jak sestavit jídelníček, aby dětem nejen o prázdninách nic nechybělo, může být například jednoduchá příručka Výživa na vlastní pěst, kterou zájemci naleznou na stránkách Státního zdravotního ústavu.

Fotografie z kontrol hygieniků v táboru na Jihlavsku, archiv KHS Kraje Vysočina

V letošní sezoně je na Vysočině dosud hlášeno 264 zotavovacích akcí (akce pro 30 a více dětí), 377 běhů, na které je přihlášeno 26 708 dětí. Počet ohlášených jiných podobných akcí je 52, 67 běhů a 1 501 přihlášených dětí. Krajští hygienici plánují do konce léta zkontrolovat 30 % z nahlášených táborů.

Dosud nebyl vydán žádný zákaz konání zotavovací ani jiné podobné akce. V uvedeném období byl přijat jeden podnět na konání tábora, který byl prošetřen a vyhodnocen jako nedůvodný. KHSV řešila jeden případ výskytu gastroenteritid u účastníků JPA. Situace na táborech je prozatím klidná, neproběhla žádná evakuace z důvodu například povodní či jiných mimořádných událostí.

  • Facebook
  • Twitter