Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

KOUS pokračuje v podpoře malých grantů pro neziskové organizace na Vysočině

/
/
/
503 ZobrazeníKOUS Vysočina, z. s., je koordinačním uskupením neziskových organizací na Vysočině, které podporuje činnost neziskového sektoru a dobrovolnictví v kraji. Zdroje financování pro tuto aktivitu čerpá organizace z různých nadací a darů od donátorů.

Například v loňském roce to byla Nadace ČEZ, letošní počiny zaštítil soukromý podnikatel Petr Jeřábek. Hlavní činnost organizace KOUS výrazně podporuje Kraj Vysočina.

I letos v rámci dotační výzvy Pomáháme Vysočině rozdělí mezi neziskové organizace 100 000 Kč. Podprogram Kultura 2022 už probíhá, jedná se o podporu tradičních kulturních akcí, lokálních komunitních akcí a lidové kultury. Alokovaná částka je 50.000 Kč, kdy jednotlivé organizace obdrží předpokládanou částku 5 000 Kč. Žádost podalo dvanáct neziskových organizací a finanční dotaci získá deset z nich, většinou budou podpořeny tradiční kulturní akce.

Druhým podprogramem je Příroda 2022, který je zaměřen na péči o zvláště chráněná území, péči o přírodně cenné lokality, stromořadí, veřejnou zeleň ve městech, zeleň v krajině, údržbu a čištění studánek, opravu drobných kulturních staveb v krajině, změny klimatu – adaptační opatření v krajině a sledování jejich dopadu, výchovu a vzdělávání dětí a mládeže ve vztahu k přírodě a životnímu prostředí.
Tato výzva bude otevřená na konci dubna 2022. V minulých letech proběhlo mnoho akcí jak v oblasti kultury tak v oblasti vedoucí k environmentální odpovědnosti.

  • Facebook
  • Twitter