Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Velký zájem o Den pro zdraví v Nemocnici Pelhřimov

/
/
/
515 ZobrazeníNemocnice Pelhřimov uspořádala ve čtvrtek 7. dubna ve spolupráci se Zdravým městem Pelhřimov akci Den pro zdraví, aneb co pro sebe můžeme udělat. Preventivně edukační program se konal už po páté v Atriu hlavní lůžkové budovy. Na akci, která probíhala od 10.00 do 15.00, zavítaly stovky návštěvníků napříč věkovými kategoriemi.

„Cílem je posilování a upevňování zdraví za aktivní účasti jednotlivých občanů a zapojení veřejnosti do péče o své zdraví. Naším záměrem je přispět ke zlepšení zdravotního stavu populace a snížit výskyt nemocí, kterým lze předcházet,“ sdělil ředitel Nemocnice Pelhřimov Michal Kozár.

Návštěvníci mohli na jednotlivých stanovištích podstoupit základní preventivní vyšetření jako je například měření krevního tlaku, vyšetření moči se zaměřením na ledvinné funkce nebo se díky analýze na moderním přístroji mohli dozvědět nejen svoji tělesnou hmotnost, ale i množství tělesného a viscerálního tuku, množství svalové hmoty, a také hodnotu bazálního metabolismu. „Širokou veřejnost jsme informovali o důležitosti prevence a včasnému záchytu civilizačních onemocnění. Při naměřené zvýšené hladině krevního cukru jsme ještě provedli měření glykovaného hemoglobinu. Snažili jsme se všem zájemcům předat lákavou formou informace o zdravém životním stylu, který zahrnuje zdravé stravování, pravidelnou pohybovou aktivitu, spánkovou hygienu a prevenci kouření. V letošním roce jsme se zaměřili i na dětskou populaci, kde je formování zdravého životního stylu velmi důležité už od raného dětství,“ přiblížila manažerka kvality Nemocnice Pelhřimov Pavlína Fridrichovská.

Připravena byla prevence infekčních nemocí v podobě ukázek ochranných pomůcek a nácviku správné hygieny rukou. Zájemci se dozvěděli jak na první pomoc s praktickým nácvikem a získali praktické informace pro laické pečovatele. Nechyběla prezentace dobrovolnictví a programu Pírko, který funguje při nemocnici a dále dobrovolnického programu Fokusu Vysočina.
Letos nemocnice návštěvníkům nabídla hned několik novinek – měření kyslíku v krvi a díky nové spolupráci s Centrem pro zdravotně postižené Kraje Vysočina lidé získali informace o půjčovně kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, o výdeji tzv. Euroklíčů nebo o programu prevence poruch paměti.

Návštěvníci mohli na dni zdraví zhlédnout preventivní program VZP nebo ochutnat a případně si i zakoupit zajímavé produkty, které mohou být součástí zdravého životního stylu. Další akce s názvem Den hygieny rukou, kterou bude Nemocnice Pelhřimov pořádat, se uskuteční 5. května v Atriu hlavní lůžkové budovy v čase od 8.00 do 9.00.

  • Facebook
  • Twitter