Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Kostel sv. Bartoloměje v Rozsochách, pozdně barokní památka Bystřicka

/
/
/
1046 ZobrazeníKostel sv. Bartoloměje v Rozsochách na Bystřicku byl do současné monumentální podoby přestavěn v letech 1763 až 1768. Jeho historie ale sahá až do třináctého století.

Počátky farního kostela sv. Bartoloměje v Rozsochách nejsou sice dochovanými písemnými prameny přesněji podchyceny, přesto je ale možné na základě analýzy listin a písemností vrcholného středověku jeho vznik určit poměrně s velkou přesností a spolehlivostí.
Nejstarší dosud známou zmínkou o vsi Rozsochách, respektive jejím kostele je listina Demetera z Bukova z roku 1285, jíž postupuje doubravnickému klášteru sv. Kříže patronátní právo kostela v Olší. Jako jeden ze svědků je zde uveden rozsošský farář Jan a lze tedy předpokládat, že v tomto roce už byla v Rozsochách fara a kostel.

Výrazné změny v historii kostela v Rozsochách nastávají až od 60. let 18. století za života Maxmiliána Josefa Mistrovského. Od roku 1763, přistupuje Maxmilián k podstatné barokizaci stavby. Tento zásah byl doprovázen obnovením zdejší farnosti v roce 1763. Současně se založením fary proběhla celková přestavba kostela v pozdně barokním duchu. Rekonstrukci financoval do značné míry majitel panství a současně i patron kostela Maxmilián Josef Mitrovský. Jaký byl důvod stavebních prací, není známo. Je možné, že souviselo s jakousi modernizací kostela při obnovené farnosti. Nabízí se však také varianta poškození staršího kostela při velkém požáru obce v roce 1752, o němž nejsou známy podrobnější informace.
V roce 1766 byl kostel znovu vysvěcen a teprve v průběhu roku 1767, tedy v podstatě až po ukončení všech prací na stavbě kostela, bylo rozhodnuto o zbudování dvou nových věží, připojených zvnějšku ke kostelní stavbě. V říjnu toho roku byly položeny jejich základy za účasti 11 zedníků v ceně 42 zlatých. V jejich stavbě se pokračovalo i dalšího roku, kdy byly dostavěny a zastřešeny. Jejich výstavba stála v roce 1768 250 zlatých 52 krejcarů. V dalším roce byly do kostela doplněna pouze železná zárubeň s kováním ke dveřím. Pozdně barokní přestavba kostela sv. Bartoloměje byla v podstatě ukončena.

Až z Holandska pochází křížová cesta a obraz Madony nad hlavním oltářem. Měl je přivézt zakladatel kostela Maximilian Josef Mitrovský, jenž je v kostelní hrobce od roku 1782 pohřben. Venkovní sochy sv. Jana Nepomuckého a archanděla Michaela pocházejí z roku 1767, pískovcový kříž z roku 1772.

Zdroj a foto

  • Facebook
  • Twitter