Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

V Jihlavě debatovali o současnosti cestovního ruchu

/
/
/
607 ZobrazeníPatnáctý ročník mezinárodní konference k aktuálním problémům cestovního ruchu hostila v úterý 4. a ve středu 5. března Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ).

Během předchozích ročníků konference se na jihlavské vysoké škole akademici i odborníci z praxe společně zabývali rozmanitými problémy – např. trvale udržitelným rozvojem cestovního ruchu, novými technologiemi, autenticitou, výzkumem a vzděláváním v cestovním ruchu, venkovským turismem apod.

Eva Janoušková, vedoucí pořádající Katedry cestovního ruchu, připomněla při příležitosti patnáctého výročí pořádání konference zároveň také patnáct let, které uplynuly od vzniku samotné Katedry a zahájení výuky bakalářského studijního programu Cestovní ruch.

Letošní jubilejní patnáctý ročník se věnoval velmi aktuálnímu tématu Overtourism – riziko pro destinace. Růst počtu návštěvníků přináší pro cílové destinace vedle pozitiv i stále více problémů. Mimo jiné ničení památek, životního prostředí, nárůst cen bytů, rušení nočního klidu, přetížení infrastruktury a další nepříjemnosti.
Cílem jihlavské konference bylo vytvořit podmínky pro mezinárodní setkání odborníků z akademické a aplikační sféry, kteří diskutovali nad hlavními problémy, které nadměrný růst návštěvníků destinacím přináší a nad možnostmi jejich řešení.
Na slavnostním plenárním zasedání, zahájeném rektorem VŠPJ Václavem Báčou, vystoupil např. starosta Českého Krumlova Dalibor Carda, jež zhodnotil klady a zápory, které přináší cestovní ruch městu UNESCO. „Například nádvořím krumlovského zámku projde ročně na dva milióny návštěvníků, čímž samotná památka bezpochyby trpí,“ uvedl starosta. Problematikou vlivu nadměrného turismu na přírodu se zabýval další z prezentujících, Michal Skalka ze Správy Krkonošského národního parku. Po plénu pokračovalo jednání v odborných sekcích. Účastníci se zabývali kromě overtourismu, např. destinačním managementem a marketingem cestovního ruchu a dalšími aktuálními problémy.

Mezi přihlášenými účastníky byli jak zástupci z tuzemských i zahraničních vysokých škol, tak také hosté, kteří se cestovnímu ruchu věnují v praxi. Jednání konference jsou vždy otevřená i studentům VŠPJ.

Spolu s Katedrou cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické Jihlava konferenci pořádá krajská příspěvková organizace Vysočina Tourism. Akce se koná pod záštitou ministryně pro místní rozvoj České republiky, hejtmana Kraje Vysočina a primátorky statutárního města Jihlava. Mediální podporu zajišťuje společnost COT media. Odbornými partnery konference jsou CzechTourism – Česká centrála cestovního ruchu, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, Svaz venkovské turistiky a agroturistiky, Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Asociace průvodců České republiky.

  • Facebook
  • Twitter