Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Kontroly potvrdily zlepšení situace na zmrzlinových stáncích

/
/
/
212 ZobrazeníPracovníci Krajské hygienické stanice kraje Vysočina (KHSV) zkontrolovali úroveň hygieny výroby a zdravotní nezávadnosti zmrzlin ve stáncích. Z odběrů v 25 provozovnách stěry z pracovních ploch, výrobního zařízení a pomůcek prokázaly jen u tří nevyhovující stav.

Z výsledků kontrol je patrné oproti minulým rokům zlepšení, jak v čistotě provozoven, tak i v jakosti a zdravotní nezávadnosti vyráběné zmrzliny. Kontroly byly provedeny na Vysočině v 50 provozovnách.
„Jedná se o stánky, kde je prodávána točená zmrzlina vyráběná studenou cestou. Sledovali jsme celkovou čistotu provozu, stavební stav provozovny, dodržování sanitace zmrzlinového stroje, používání pracovního oděvu, uvedení informace o obsažených alergenech, jak je manipulováno s kornoutky a také dodržování podmínek stanovených v dokumentu HACCP. U nových provozovatelů jsme zjišťovali řádné oznámení činnosti,“ uvádí Zdeněk Novotný, ředitel Odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání KHSV.
„Během kontrol bylo odebráno 25 vzorků vanilkové zmrzliny k mikrobiologickému vyšetření. Z nich nevyhověly tři vzorky, ve kterých laboratoř prokázala nadlimitní množství bakterií rodu Enterobacteriaceae,“ doplňuje Zdeněk Novotný.

Jeden z kontrolovaných stánků se zmrzlinou


Ve 25 provozovnách byly také provedeny stěry z pracovních ploch, výrobního zařízení, pomůcek k výrobě zmrzliny. Jde o další z ukazatelů dodržování provozní hygieny a sanitace pracovních pomůcek. „Nejčastějšími nedostatky kromě nevyhovujících laboratorních výsledků odebraných vzorků bylo neoznámení činnosti, neuvedení obsažených alergenů, nedostatečná sanitace pracovních pomůcek. Za zjištěné nedostatky v kontrolovaných provozovnách bude uloženo sedm sankcí v předpokládané výši do 20 000 Kč,“ informuje Zdeněk Novotný.
Pokud nejsou řádně dodržována hygienická pravidla, může být zmrzlina zdrojem alimentárního onemocnění. Je třeba zohlednit také to, že zmrzlina je konzumována především dětmi, které jsou vůči infekčním nákazám vnímavější. I když výsledky kontrol svědčí o zlepšení situace, zmrzlina je stále považována za rizikovou potravinu. KHSV se proto bude i nadále pravidelným kontrolám zmrzlinových stánků věnovat i v dalších letních sezonách.

  • Facebook
  • Twitter