Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Firma Obermeyer Helika dokončila projekt nového pavilonu Nemocnice Pelhřimov v pasivním standardu

/
/
/
508 ZobrazeníNemocnice Pelhřimov letos rozšiřuje kapacity svých zdravotnických služeb díky nově vybudovanému pavilonu. Projekt, který financoval Kraj Vysočina jako objednavatel a hlavní investor, vyžadoval investici ve výši 592 milionů Kč bez DPH.

Za architekturou, projekčními pracemi, statickými a technologickými řešeními TZB stojí renomovaná projekční a stavebně-poradenská společnost Obermeyer Helika, a. s. Podařilo se jí v daném termínu splnit úkol – navrhnout a realizovat nový nemocniční pavilon v pasivním standardu, při dosažení maximální energetické soběstačnosti budovy a splnění všech nároků na moderní zdravotnickou budovu.

„Stavba nemocnice v pasivním standardu přináší určitou složitost z důvodu specifických požadavků na zdravotnický provoz a hygienu prostředí. Do projektu nemocničního pavilonu bylo nutné integrovat různorodé technické vybavení tak, aby splňovalo parametry dané provozem a zároveň bylo energeticky efektivní. Lze říci, že šlo o náročný proces, který vyžadoval pečlivé plánování, úzkou spolupráci profesních specialistů a dodržování přísných normativních požadavků. Vidíme, že překonání těchto výzev se vyplatilo. Přinese dlouhodobé výhody a přispěje k udržitelnosti a efektivitě zdravotnického zařízení,“ uvedl Jiří Houda, hlavní inženýr projektu ze společnosti Obermeyer Helika, který se od samého začátku podílel na projektu nového pavilonu.

Nový Pavilon péče o rodinu, Nemocnice Pelhřimov

Nový pavilon, který byl navržen pomocí BIM technologie, je zajímavý především tím, že se jedná o veřejnou zdravotnickou stavbu postavenou v pasivním standardu. „Energetická nenáročnost budov je dnes již standardem, obzvlášť u stavby, která bude fungovat desítky let,“ upozorňuje Jiří Houda a dodává: „Je nutné si uvědomit, že například oproti bytovým domům, má nemocnice své specifické požadavky na provoz a hygienu prostředí, které vyžadují rozsáhlé technické vybavení. Dosáhnout i přes tyto nároky energetické rovnováhy bylo pro nás zajímavou výzvou. Během plánování jsme konzultovali navrhovaná řešení s lékaři a jejich náměty jsme zapracovali do finální podoby. Výsledkem je budova, která nejenže odpovídá požadavkům na moderní zdravotnickou stavbu, ale také plně vyhovuje potřebám lékařů, zdravotnického personálu a pacientů.“

„Vzájemná kooperace byla velmi přínosná. Výsledkem je tak moderní pavilon, který díky propojení tří nadzemních spojovacích mostů s klíčovými provozy nemocnice přispívá k efektivnímu fungování zdravotnického zařízení jako celku. Tyto spojovací prvky významně zjednodušují provozní vazby mezi sousedními lůžkovými pavilony a pavilonem akutní medicíny, což umožňuje rychlejší a efektivnější komunikaci a spolupráci napříč různými odděleními. Nadzemní mosty rovněž přispějí ke zvýšení komfortu pacientů a personálu a také k vyšší efektivitě a optimalizaci lékařské péče,“ komentuje ředitel Nemocnice Pelhřimov Jan Mlčák několikaletou spolupráci týmu odborníků z Nemocnice Pelhřimov s projektanty a architekty Obermeyer Helika.

Nový pětipodlažní, architektonicky atraktivní pavilon poskytne moderní zázemí pro dětské, gynekologicko-porodnické a neurologické oddělení. Prostory pavilonu jsou navrženy speciálně tak, aby poskytovaly pacientům a jejich rodinám větší komfort. Moderní pokoje jsou vybaveny veškerým potřebným zařízením a vytvářejí příjemné a klidné prostředí pro rychlé uzdravení. Pavilon péče o rodinu podporuje spolupráci a výměnu zkušeností mezi různými odděleními a odborníky v nemocnici, což zlepší kvalitu péče a umožní implementaci nejnovějších postupů a léčebných metod. Tyto přínosy přispívají k posílení celé nemocnice, zlepšení zdravotní péče v regionu a zajištění lepšího komfortu a podpory pro pacienty a jejich rodiny.

Detailní informace o stavbě
Zastavěná plocha: 2 200 m²
Obestavěný prostor: 40 000 m³
Počet podlaží: 5 podlaží, z toho jedno na střeše ustoupené technologické patro a jedno podzemní patro pro parkování
Užitná plocha: 8 300 m², z toho 1. až 4. NP jako plnohodnotná nemocniční patra zaujímající plochu 5 600 m²
Místo stavby: areál Nemocnice Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 01, Pelhřimov
Zpracovatel investičního záměru: společnost LT Projekt
Architekt: Obermeyer Helika, a. s., Josef Kříž
Generální projektant: Obermeyer Helika, a. s., pro projekt zajišťovala projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení), projektovou dokumentaci pro provedení stavby včetně výkazu výměr, inženýrskou činnost a autorský dozor
Objednatel a hlavní investor stavby: Kraj Vysočina
Investice bez zdravotnické techniky: 592 mil. Kč bez DPH

  • Facebook
  • Twitter