Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Katedra sociální práce jihlavské vysoké školy slaví akreditační úspěch

/
/
/
676 ZobrazeníVysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) nově získala akreditaci bakalářského studijního programu Zdravotně sociální péče na dobu deseti let. Studijní program navazuje na stávající obor Zdravotně sociální pracovník na Katedře sociální práce VŠPJ, který od roku 2012 připravuje studenty na kvalifikovaný výkon dvou povolání zároveň – sociálního pracovníka a zdravotně-sociálního pracovníka.

Udělení akreditace na maximální možnou dobu deseti let umožní katedře sociální práce pokračovat ve vysokoškolském vzdělávání v oblasti zdravotně sociální péče a sociální práce a nadále zkvalitňovat výuku. „V rámci posuzování akreditační žádosti Národním akreditačním úřadem bylo pečlivě sledováno a hodnoceno mnoho ukazatelů, zejména charakteristika a obsah studijního plánu, personální zajištění, výzkumná a tvůrčí činnost, materiální a technické zázemí, odborné praxe, spolupráce s aplikační sférou a v neposlední řadě finanční zajištění a záměr dalšího rozvoje studijního programu,“ říká vedoucí katedry Markéta Dubnová.

V současné době se pracovníci katedry soustředí na zpracování žádosti o magisterský stupeň studia v kombinované formě. Pokračují také ve výzkumné činnosti, která je nedílnou součástí akademického prostředí. „Ve spolupráci s Krajem Vysočina, společně s kolegy z katedry technických studií, s primářkou Olgou Bendovou a špičkovým pracovištěm Medical Healthcom, s. r. o., se například nyní zabýváme problematikou zjišťování a korekce sluchových vad u seniorů v pobytových sociálních službách,“ upřesňuje Dubnová. Katedra se také podílí na projektu Statutárního města Jihlavy, jehož cílem je zpracování nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro celé území ORP Jihlava.

Katedra sociální práce VŠPJ vznikla v roce 2013. Aktuálně má téměř 300 studentů a 270 absolventů. Zájemci o studium prezenční i kombinované formy studia oboru Zdravotně sociální pracovník mohou podávat přihlášky v rámci prvního kola přijímacího řízení pro nadcházející akademický rok do 12. května 2021 na www.vspj.cz/eprihlaska.

  • Facebook
  • Twitter