Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Jihlavu letos čekají opravy kanalizací a vodovodů

/
/
/
679 ZobrazeníVedení Jihlavy se rozhodlo i letos pokračovat v rozsáhlé opravě kanalizace ve městě. Jedním z míst, kde budou dělníci měnit staré potrubí za nové, je ulice Bratří Čapků nebo Seifertova ulice. Kromě nové kanalizace se tam řidiči dočkají i lepšího povrchu silnice nebo podélných parkovacích stání.

První část rekonstrukce se týká úseku od Telečské po Seifertovu ulici. Kromě oprav kanalizace se tam lidé dočkají i nové silnice včetně podélných parkovacích stání, vjezdů do navazujících objektů a chodníků po obou stranách ulice v šířce minimálně dvou metrů.

Místo kostek asfaltový beton

Do budoucna je v plánu opravit i zbylou část ulice Bratří Čapků v úseku od Seifertovy po Žižkovu ulici. I tady bude předmětem rekonstrukce nová stoka jednotné kanalizace s napojením na stávající kanalizační systém města Jihlavy včetně opravy přípojek veřejných částí. „V souvislosti s výstavbou sídla krajského úřadu bude akce koordinována s opravou stávající vozovky. Současný dlážděný povrch z žulových kostek bude nahrazen asfaltovým betonem,“ doplnil Pavel Svoboda z odboru rozvoje města jihlavského magistrátu.

Zásobování pitnou vodou

V plánu je pro letošní rok také rozvod vodovodu v ulici Strojírenská nebo propojení hlavního řadu v Žižkově ulici s jižním přivaděčem mezi Pístovským a Kosovským vodojemem. V současné době je celý střed města včetně nemocnice závislý na jediném přívodním potrubí z úpravny vody Hosov. Propojením vodovodů bude umožněno zásobování středu Jihlavy pitnou vodou i v době odstávek, oprav havárií nebo budoucí rekonstrukce hlavních vodovodních řadů.

Odbor rozvoje města se připravuje také na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici Seifertova. Součástí oprav bude i úprava silnice v délce 270 metrů s napojením na okolní ulice U Hřbitova, Bří Čapků a Seifertova v prostoru stávajících křižovatek. V rámci rekonstrukce se počítá s vytvoření podélných parkovacích stání, s novými chodníky nebo novým veřejným osvětlením. 

  • Facebook
  • Twitter