Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Jihlavská Adapta se rozšiřuje o pobytovou část

/
/
/
756 ZobrazeníSlavnostní otevření nových prostor pobytové části služby proběhlo v prostorách služby na adrese Mahenova 4686/16, Jihlava. Kapacita pobytové formy služby je jeden víkend v měsíci pro dva uživatele.


Adapta je tady pro ty, kteří se nepřetržitě starají 24 hodin o lidi s handicapem. Péče o osobu závislou pečující ve většině případů omezuje, svůj život péči podřizují, nemají v podstatě volný čas. „Rodiče nebo jejich blízcí do teď využívali naši službu krátkodobě ambulantní nebo terénní formou. Od května jsme rozšířili odlehčovací službu o pobytovou formu. Dlouhodobě jsme vnímali potřebu rodin a pečujících, kteří potřebují delší čas pro odpočinek a regeneraci, popřípadě vyřízení si osobních záležitostí, aby nabrali nových sil a mohli se dále věnovat péči o handicapované v jejich domácím prostředí,“ vysvětluje Michal Novotný, ředitel Oblastní charity Jihlavy.

Rodiče a pečující se nemusí obávat, o jejich blízké se v Adaptě starají profesionálně. „Uživatelům se věnujeme individuálně, podporujeme jejich dovednosti a schopnosti. Nabízíme jim aktivní trávení volného času, mohou navštěvovat keramickou i truhlářskou dílnu, zahradnickou terapii i dramaterapii. Každoročně pořádáme divadelní vystoupení a již tradiční Květinový den, který se letos rychle blíží. Na přípravě se podílí naši uživatelé. Tato akce je určena pro uživatele, pečující, přátele a jako každoročně na ni zveme i jiná spolupracující zařízení sociálních služeb,“ doplňuje Jana Nagyová, vedoucí odlehčovací služby Adapta.

  • Facebook
  • Twitter