Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Jihlava získala finanční prostředky na podporu prevence kriminality do roku 2026

/
/
/
198 ZobrazeníJihlavský magistrát získal dotaci na realizaci tříletého projektu Podpora činnosti asistentů prevence kriminality v Jihlavě ve výši 4,5 mil. Kč z Operačního programu Zaměstnanost plus. Projekt odstartoval 1. dubna 2023 a stejně jako v předchozím programovém období budou v Jihlavě působit čtyři asistenti prevence kriminality (APK), tři muži a jedna žena, kteří byli vybráni z cílové skupiny sociálně znevýhodněných osob.

APK začali v Jihlavě působit v roce 2020 v rámci projektu „Zavedení asistentů prevence kriminality“ podpořeného dotací z Operačního programu Zaměstnanost. APK řešili za dobu své působnosti ve městě řadu událostí, což se pozitivně projevilo na snížení počtu spáchaných trestných činů a přestupků. V rámci preventivních opatření se APK osvědčili při komunikaci s problematickými nájemníky bytových domů a dále při komunikaci s problémovou mládeží narušující veřejný pořádek ve městě. APK získali za dobu působení na pracovních pozicích řadu nových znalostí a pracovních zkušeností a absolvovali vzdělávací aktivity přizpůsobené konkrétním potřebám výkonu jejich pracovních pozic.

Za mezietnický dialog a dlouhodobé přispívání ke zklidnění centra města Jihlavy udělila Rada města Jihlavy cenu Davidu Drevňákovi, asistentovi prevence kriminality, který je na Městské policii Jihlava zaměstnán od roku 2020 a nad rámec svých pracovních povinností působí mezi romskou mládeží, organizuje pro ni volnočasové aktivity a dlouhodobě se snaží o porozumění mezi Čechy a Romy a Romy a Ukrajinci žijícími na území města Jihlavy.

Statutární město Jihlava chce v oblasti prevence kriminality navázat na již dříve dosažené pozitivní výsledky a další aktivity na podporu APK flexibilně rozvíjet vzhledem k aktuálním společenským, ekonomickým a sociálním vývojovým trendům. APK se budou muset ve vztahu k veřejnému pořádku a obecně bezpečnostní situaci na místní úrovni vypořádat s řešením nových situací, které vyvstávají ze zhoršeného ekonomického vývoje ČR a důsledků probíhající války na Ukrajině.

  • Facebook
  • Twitter