Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Jihlava oslaví Nový rok videomapimgem místo ohňostroje

/
/
/
884 ZobrazeníSchváleny nové zastávky a nové veřejné osvětlení, stanovena výše vodného a stočného, odsouhlasený videomapping místo novoročního ohňostroje, zrušení společnosti JVAK i hlasování o letošním osudu vánočního kluziště na náměstí.

Nové zelené přístřešky zastávek MHD a nové veřejné osvětlení
Na Brněnském mostě, na nejvytíženějších zastávkách MHD v Jihlavě vzniknou dva nové přístřešky. Nový přístřešek vznikne také na zastávce v Malém Beranově. Přístřešky budou mít zelené střechy.

Nové lampy veřejného osvětlení v Popicích, v Herolticích a v Rantířovské ulici
Zastupitelé Jihlavy schválili provedení rozpočtových opatření tak, že za přístřešky na Brněnském mostě město zaplatí 290 a 210 tisíc korun a za přístřešek v Malém Beranově 160 tisíc korun. Doplnění veřejného osvětlení v Popicích vyjde městskou kasu na 250 tisíc korun, za lampy v Rantířovské ulici zaplatí Jihlava 225 tisíc a za veřejné osvětlení v Herolticích 125 tisíc korun.

Z nově schválených investičních akcí stojí za zmínku například i to, že severozápadní část Jihlavy by měla mít nový vodovod a Pístovské rybníky se dočkají protipovodňového plánu.
Zastupitelé v úterý 3. listopadu schválili také nákup projektových dokumentací na tyto investiční akce. Za projekt severozápadní větve vodovodu město zaplatí bezmála 1,1 mil korun a za dokumentaci k povodňovému plánu Pístovských rybníků 168 tisíc korun.

Novoroční ohňostroj nahradí videomapping
Zastupitelé města schválili přesun 180 tisíc korun v rámci rozpočtu na pořízení videomappingu, který nahradí novoroční ohňostroj. Téma projekce videomappingu se bude týkat Gustava Mahlera a promítat by se měl na budovu České pošty na Masarykově náměstí 1. ledna 2021. Zmíněných 180 tisíc město zaplatí za pořízení samotného videa, technické zajištění na místě by mělo stát kolem jednoho sta tisíce korun.

Opoziční hlasy zmiňovaly současnou krizi a význam tradice ohňostroje. Zastupitel Radek Popelka (ANO) například zmínil, že ohňostroj by se mohl uskutečnit i za přísných vládních nařízení a obyvatelé by jej mohli vidět i z oken svých domovů.

„Je to cesta, kterou se v současné době vydávají všechna moderní evropská města. Pokud promítání videomappingu letos vládní nařízení nedovolí, bude možné jej využít na příští Nový rok,“ uvedla předkladatelka návrhu zastupitelka Silvie Čermáková (ŽIJEME JIHLAVOU!).

Zrušení společnosti JVAK
Zastupitelstvo Jihlavy schválilo zrušení obchodní společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace k datu 1. ledna 2021. Společnost už nebude vykonávat žádnou činnost, protože vodovody a kanalizace v Jihlavě bude provozovat společnost Služby města Jihlavy.

Zastupitelé schválili také smlouvu o pachtu a provozu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Zároveň odsouhlasili cenu pachtovného ve výši 80 mil korun za rok 2021 a ceny vodného a stočného pro rok 2021 ve výši 55,06 korun za kubík odebrané pitné vody a 40,07 korun stočného za kubík odpadní vody. Obyvatelé Jihlavy tak budou v roce 2021 platit celkově 95,13 korun za jeden kubík spotřebované vody.

Město Jihlava a Kronospan
Zastupitelé vzali na vědomí informace o veškerých aktivitách provedených v uplynulých dvou letech ve vztahu ke společnostem Kronospan CR a Kronospan OSB. Do konce listopadu 2020 chce vedení města Jihlavy stanovit jasný cíl veškerých aktivit a také stěžejní body dalšího prověřování vlivu společností Kronospan na zdraví, životní prostředí a kvalitu života v Jihlavě.

Vánoce 2020 asi bez většího shromáždění lidí
Letošní Vánoce v Jihlavě asi budou kvůli pandemii koronaviru bez kluziště a jarmarku. Definitivní rozhodnutí udělá až městská rada, ale zastupitelé dnes doporučili v poměru sedm ku 26, že Vánoce by měly být letos jen s výzdobou, ozdobeným stromem, Ježíškovou poštou, betlémem a soutěží o nejlépe ozdobený stromeček. Pro variantu s kluzištěm a jarmarkem se vyjádřilo pouze sedm zastupitelů. 26 z nich bylo pro úspornou variantu bez setkávání se většího množství lidí. Jednat se ještě bude také o náhradní (mnohem úspornější) variantě zasněženého běžkařského okruhu podél řeky Jihlavy u Českého mlýna.

Noví zastupitelé
Na post zastupitele Jihlavy rezignovali Jan Jiřiště a Daniel Mayer, oba z hnutí ANO. Na jejich post hnutí nominovalo dva nástupce, kteří složili v úvodu zasedání zastupitelský slib a poprvé se zúčastnili hlasování. Jana Jiřiště nahradil Jaroslav Drahoš a Daniela Mayera Petr Bednář.

Online informace
Nejdůležitější informace z jednání zastupitelstva zveřejňuje město Jihlava na svém Facebooku. Živý přímý přenos z každého jednání včetně záznamů z již proběhlých zasedání zastupitelstva je možné sledovat zde

  • Facebook
  • Twitter