Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Jihlava bojuje proti vizuálnímu smogu

/
/
/
612 ZobrazeníPracovníci Útvaru městského architekta (ÚMA) v Jihlavě vytvořili takzvanou Kartotéku vizuální smogu, která definuje širokou škálu vzhledových problémů ve městě. Radní města Jihlavy Kartotéku vzali na vědomí společně s dalšími postupy čištění vzhledu města.

V Karto­téce je v osmi okruzích definováno několik problémových témat. Patří sem jak plot tvořený reklamními bannery, tak nevzhledné skříně elektrických rozvaděčů či nečitelné označení provozoven. Každá karta popisuje stav tématu a navrhuje akce, doporučení i regulace pročištění města od zbytečných a nevhodných vizuálních podnětů.

„Nejprve si ale zameteme před vlastní prahem – v první etapě se začnou řešit témata, které míří přímo na město, jakožto vlastníka nemovitostí a původce vizuálního smogu. Městský majetek se tak stane pozitivním vzorem pro další tvůrce vizuálního smogu i pro ostatní participanty, kteří jej tolerují. Ve druhé etapě se město zaměří na ostatní původce a na způsob podání pomocné ruky k řešení,“ uvedl náměstek pro oblast územního plánování Vít Zeman.

V první etapě se město zaměřilo například na nežádoucí zakrytí oken v domech ve svém majetku a sjednocení vzhledu restauračních zahrádek. Dále se upraví panely pro orientaci v domech, kde sídlí více subjektů. Úpravu si vyžádají také nevzhledná dvířka elektrických rozvaděčů, na posprejované domy pamatuje obnovený a vylepšený mechanizmus k přidělování dotací pro opravy či úpravy domů na území města. Prvním výstupem je kultivace dvířek rozvaděčů historických domů v ulici U Mincovny, kam se bude brzy stěhovat část úředníků z nevyhovujících prostorů v Hluboké ulici.

„Nutné bude také vytvořit databázi povolené reklamy na majetku města, čímž se určí i přesný počet a místo reklam nepovolených. Problém vidíme také v propagaci akcí na městském majetku, nevhodné jsou ale i reklamní hradby, které například na Havlíčkově ulici lemují jihlavskou kulturní památku – obilní skladiště. Dále bude například nutné vytvořit manuál pro označování provozoven a srozumitelný postup ke zpracování a povolení označení provozovny,“ doplnil Vít Zeman.

Už nyní se některé postupy k lepšímu vzhledu města realizují. Například smlouvy, na jejichž základě se reklamní poutače objevovaly na sloupech veřejného osvětlení, už nebyly z podnětů ÚMA obnovovány nebo vytvářeny nové. „Do konce roku 2020 tedy reklamy ze sloupů zmizly zcela,“ uvedl náměstek.

Realizace přináší výsledky v podobě Manuálu dobrých restauračních zahrádek pro město Jihlava.

„Okruh všemožných problémů a jejich aktérů je ale opravdu veliký, pochybuji tedy, že se vše za jeden rok vyřeší. Naším záměrem je zejména nastavit spolupráci s externími subjekty tak, aby jejich podnikání nerušilo kulturně historické a architektonické kvality veřejného prostoru v Jihlavě,“ doplnil Vít Zeman.

Jedním z velkých problémů vizuálního smogu ve městě je například věšení reklam na ploty podél silnic, které mnohdy probíhají bez vědomí vlastníků. Z průzkumu je patrný vzorek z Pávovské ulice, kde je nelegální většina. Takový stav se zpravidla zhoršuje při blížících se volbách.
  • Facebook
  • Twitter