Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Holky z nízkoprahů žďárské charity: Nabízíme pomoc a podporu ve složitém čase dospívání.

/
/
/
701 ZobrazeníVeronika Brychtová, Renata Hanychová a Verča Melicharová. Tři mladé dámy, které mají jedno společné: stejné pracovní poslání. Všechny tři šéfují nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež, která spadají pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou.

Veroniko, jste profesně nejstarší, proto první otázka připadne vám. Když řeknu „nízkoprah“, většina lidí si představí nízký práh. Jakou to má spojitost?
Myslím, že to přesně vystihuje podstatu našich zařízení. Chápeme to zde sice obrazně, ale princip je stejný jako u doslova nízkého prahu, který v nás evokuje pocit, že se do zařízení dostane kdokoli, kdo to potřebuje. A tak to je. Pomoc a podpora zde je poskytnuta každému, kdo přijde a spadá do naší cílové skupiny od dětí až po mladé dospěláky.

Renato, vy jste vedoucí bystřického Nadosahu. Kolik má charita nízkoprahů a kde všude je mladí lidé mohou najít?
Oblastní charita Žďár nad Sázavou provozuje tři nízkoprahy – ve Žďáře nad Sázavou je Ponorka, ve Velkém Meziříčí Wellmez a u nás v Bystřici nad Pernštejnem Nadosah.

Verčo, je mezi vámi třemi nějaký zásadní rozdíl mimo to, že je každý nízkoprah v jiném městě?
Podle mého názoru jsou služby v nízkoprahových zařízeních hodně obdobné a zásadní rozdíl mezi nimi nevnímám. Jediné, v čem se naše nízkoprahy liší, je věková hranice našich klientů. Myslím si, že naše služby navštěvují děti a mladiství s podobnými problémy a potřebami, které současná mládež řeší.

Veroniko, co dětem a mládeži nabízíte? Jaká je hlavní myšlenka vaší práce?
Především jim nabízíme pomoc a podporu ve složitém čase dospívání. Vnímáme, že tato životní etapa není jednoduchá. Je plná změn, které s sebou nesou často i nepochopitelné stavy a nálady. Klientům pomáháme se v tom všem zorientovat, najít sám sebe, ale také se naučit správně komunikovat s okolím, ať už s vrstevníky nebo s dospěláky a autoritami. Dítě má mnohdy plno otázek, na které se ale z různých důvodů bojí zeptat, nebo je nechce řešit s někým blízkým. V takový moment může přijít k nám, kde se snažíme tvořit přátelské prostředí, ve kterém otevíráme všechna témata a je zde dostatečný prostor i na individuální práci a dotazy. Chceme našim klientům poskytnout bezpečné místo, kde mohou trávit volný čas, smysluplně se zabavit a mít pocit, že někam patří. Důležitý je pro nás rovnocenný a partnerský přístup ke klientovi. Tímto vším pak na klienta působíme také v oblasti prevence výskytu nežádoucích jevů ve společnosti.

Renato, jak pracujete s klienty v rámci klubové nabídky?
Základem naší práce je tzv. kontaktní práce, takže přímý kontakt s klientem v rámci rozhovoru na dané téma, kterým se právě zaobírá, které ho trápí apod. Kontaktní práce je poskytována jak jedinci, tak celé skupině. Protože jsme služba preventivní, dbáme na předávání informací o vzniku možných rizik plynoucích z konkrétních situací, které se našich klientů dotýkají, a snažíme se rizika doporučením, jasnými a pravdivými informacemi eliminovat. Důležitá je v zásadě spolupráce klienta a jeho aktivita danou životní situaci řešit. Dále pořádáme různé akce, díky kterým se snažíme s klienty navázat lepší vztah, aby se nám více svěřovali se svými životními situacemi, obtížemi, problémy. Nedílnou součástí

NZDM je i poskytování volnočasových aktivit, které jsou však vnímány pouze jako prostředek pro navázání dobrého vztahu s klientem. Nabízíme také pomoc s přípravou na vyučování, poskytujeme zde zázemí pro psaní domácích úkolů, vypracovávání referátů či podobných materiálů do školy.

Verčo, jak oslovíte mládež venku, v terénu? S čím za nimi přicházíte?
Pracovníci v terénu monitorují místa, kde by se mohli potencionální klienti nacházet. Ty pak pracovníci osloví a představí jim naši službu. Prostřednictvím rozhovoru zjišťují, zda zájemce o službu spadá do naší cílové skupiny. Poté jim je podrobněji popisován průběh služby. Zájemci je předán informační letáček, na kterém jsou uvedeny základní informace o službě a kontakty, na které se zájemce může v případě potřeby obrátit.

Veroniko, s čím se na vás vaši klienti nejčastěji obrací? Co je nejvíce trápí?
Myslím, že nejvíc naše klienty trápí, když neví, co s volným časem, nudí se a zároveň neví, jak se zabavit, nebo znají jenom nevhodné způsoby jako je poflakování na lavičkách, kouření, pití. My jim nabízíme aktivity pro volný čas a také řešíme to, jak se správně zabavit i mimo nízkoprahový klub. Klienti s námi řeší všechno – radosti i starosti všedních dnů. Často stojíme i u jejich zásadních životních rozhodnutí nebo změn a řešíme jejich budoucnost. U klientů často vnímáme pocity osamocení, nepochopení a odsouzení společností.

Renato, a naopak: jsou nějaké situace ve světě mladých lidí, které trápí vás pracovníky?
Nejvíce se na nás klienti obrací s obtížnými situacemi v rodině, například proces rozvodu a nefunkčnost rodiny, hádky rodičů, alkoholismus v rodině, domácí násilí apod. Trápí je vztahy, které neumí navázat naživo, ale pouze přes sociální sítě, a setkání s realitou je pak těžké, nebo řešíme, jak se vyrovnat s rozchodem. Tématem je i promiskuita některých klientů, ve škole pak záškoláctví, nedokončení školní docházky apod. V poslední době častěji monitorujeme zkušenosti mladých lidí s návykovými látkami. Jedná se o prudce stoupající tendenci. Užívají marihuanu, extázi, někteří pervitin. Kouření je v jejich komunitě považováno za jakousi normu.

Obecně nás trápí demotivace klientů udělat jakoukoliv změnu ve svém životě. Mladí v poslední době neumí trávit svůj volný čas. Abychom to vyvážili pozitivní zprávou, radost nám dělají klienti, kteří svou cestu v nízkoprahu končí a mají ukončené vzdělání, mají práci, sehnané bydlení a začínají žít samostatným dospělým životem, umí se orientovat v životních situacích či případně pokud potřebují, vědí, kde si o následnou pomoc říct. Toto bychom přáli všem našim stávajícím klientům.

Verčo, spolupracujete s rodiči, se školou nebo s jinými institucemi, které pracují s dětmi a mládeží?
Co se týče spolupráce s institucemi, tak nejčastěji jsme v kontaktu se základními a středními školami, kde v průběhu školního roku představujeme žákům a studentům naši službu. Jelikož jsme anonymní služba, s rodiči našich klientů spolupracujeme v minimálním rozsahu. Jedná se nejčastěji o případy, kdy rodiče mají zájem poznat prostory zařízení a dozvědět se více informací o poskytované službě.

Veroniko, mohou se v rámci nízkoprahu zapojit i lidé z venku? Mohou vám s něčím být nápomocni?
Jsme rádi, když se lidé zajímají o to, co děláme, a hlavně pro koho tu jsme. Uvítáme všechny, kteří budou mít chuť nám jakkoli pomoci. Pro dobrovolnictví je v našem zařízení velký prostor, ať už na klubech při volnočasových aktivitách nebo při doučování, ale i na akcích, které pořádáme pro klienty i pro veřejnost. Jedna taková velká akce se nám nyní blíží. Jedná se o putovní festival Funny Fest, kde rádi uvítáme každou přiloženou ruku k dílu.

Renato, Veronika právě zmínila váš putovní festival. Ten už v Bystřici nad Pernštejnem pořádáte dvanáctým rokem, tedy od roku 2008. Později tento nápad převzaly i ostatní dva nízkoprahy. Jaký byl tehdy první impuls k uspořádání této akce?
Před dvanácti lety jsem v nízkoprahu ještě nepracovala, ale domnívám se, že prvním impulzem bylo vynést služby nízkoprahů na světlo světa, ukázat veřejnosti, co všechno v našich zařízeních s klienty podnikáme, jak s nimi pracujeme, jak jim pomáháme, jak s nimi komunikujeme a současně se pokusit u veřejnosti zmírnit předsudky o našich službách. V tomto duchu se snažíme pokračovat i nyní a mám dojem, že se nám to všem daří. Na Funny Festy přichází rok od roku více lidí a my jim velmi rádi představujeme, co je nízkoprah.

Verčo, kdy a kde se letošní Funny Festy uskuteční a co veřejnosti nabídnou?
Jako každý rok budou uspořádány tři Funny Festy, které jsou vždy pod záštitou konkrétního nízkoprahového zařízení. První festival proběhne v pátek 9. srpna 2019 na náměstí ve Velkém Meziříčí, další pak v sobotu 24. sprna 2019 v parku na Farských humnech ve Žďáře nad Sázavou. Jako poslední bude uspořádán Funny Fest v Bystřici nad Pernštejnem, který proběhne 27. září 2019 v místním kulturním domě. Účastníci festivalů se mohou těšit na vystoupení různých multižánrových kapel a na bohatý doprovodný program. V rámci doprovodného programu bude probíhat malování na obličej, výtvarné dílny, fotokoutek, slalom s brýlemi, simulující stav po požití alkoholu či marihuany a další zajímavé aktivity. Všechny naše koncerty jsou otevřené zájemcům všech věkových kategorií.

  • Facebook
  • Twitter