Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

HAVLÍČEK KE DNEŠKU: Jak by vnímal chování státu? A jaký způsob obrany by doporučil občanům?

/
/
/
1025 ZobrazeníVrchol své novinářské kariéry Karel Havlíček Borovský zažil téměř před dvěma staletími. Některé jeho myšlenky jsou ale i dnes až překvapivě aktuální. Už v roce 1851 například v časopisu Slovan vyzýval občany habsburské monarchie, aby důkazně protestovali vždy, když stát poruší zákony. Zároveň je ale žádal, aby se za všech okolností vyvarovali násilí.

Konkrétně Havlíček ve svém článku nazvaném Něco o zákonním odporu píše, že prakticky všechny státy na celém světě (a jejich úředníci) mají tendenci překračovat své pravomoci. Občané o tom sice často vědí – uvedl Havlíček – ale přesto proti tomu nic nedělají.

„Kdykoli se tedy od vládního některého úředníka neb orgánu komukoli něco děje proti zákonům, nemá nikdy tuto křivdu mlčky snášeti a snad té pohodlné zásady se držeti, že proti proudu těžko plouti,“ vyzývá konkrétně Karel Havlíček Borovský.

Svůj názor vysvětluje tím, že se snadno může stát, že díky jeho stížnostem jednotlivce se začne o zneužívání pravomocí víc mluvit a stát bude proto nucen dodržovat své vlastní zákony. A naopak: pokud by se občané proti bezpráví nehájili, státu by případnou svévoli usnadnili, píše Havlíček.

„Vláda každá dobře o tom ví, že kdyby proti ní bylo smýšlení celého národu, neobstojí dlouho a proto se musí vždy varovati toho, aby celé veřejné smýšlení neb alespoň příliš velikou část neměla proti sobě,“ vysvětluje.

Jednu podmínku je ale při upozorňování na nekalosti státu podle Havlíčka nutné vždy dodržovat – při podávání stížností či protestů musí občané dbát na to, aby sami nějaký zákon neporušili. A především by se měli za všech okolností vyvarovat násilí.

„Zákonní odpor, má-li býti k něčemu platný, musí též míti své pravé vlastnosti. Nesmíme se proti takovým vládám a jejím úřadům chovat hrubě, lehkovážně, urážlivě, náruživě atd.,“ doplňuje Havlíček.

  • Facebook
  • Twitter