Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Galerie Nonstrop v Jihlavě hledá umělecká díla

/
/
/
313 ZobrazeníGalerie Nonstrop, kterou provozuje Brána Jihlavy, zveřejnila výzvu k podání uměleckých a kurátorských projektů na roky 2024 a 2025. Uzávěrka je do konce září.

Galerie Nonstrop nabízí výstavní prostory na dobu tří měsíců ve veřejném prostranství uličky Malá Lazebnická v památkové zóně historického centra města Jihlavy propojující hlavní náměstí s hradebním prostorem u kostela sv. Jakuba. Ulička je charakteristická středověkým velmi úzkým půdorysem a zachovalými členitými fasádami historických domů.


Nabídka galerie

  • odměna pro umělce ve výši 5 000,-
  • uhrazení nákladů na materiál a cestovné do maximální výše 15 000,-
  • případný vícenáklad na projekt se pokusí kompenzovat v žádosti o dotaci na MK ČR pro rok 2024 nebo 2025 – okruh výtvarné
  • profesionální umění – celoroční výstavní program NONSTROP
  • po dohodě možnost zajištění přepravy díla
  • asistence při instalaci, průběhu výstavy a deinstalaci
  • po dohodě s autorem zajistí vytištění pozvánek a plakátů, jejich grafickou úpravu a propagaci v místních médiích
  • zajištění drobného pohoštění a programu vernisáže (podle přání a po dohodě s autorem)

Instalace je pod dohledem kamerového systému Městské policie Jihlava a sama ulička se na noc zavírá. Při instalaci musí být zachována průchodnost uličky v šířce alespoň jednoho metru. Díla nejsou pojištěna a po skončení výstavy zůstávají v majetku jejich autorů.

Návrhy by měly obsahovat koncept uměleckého projektu nejlépe s obrazovou dokumentací, koncept doprovodných programů v průběhu výstavy, ekonomickou rozvahu uměleckého projektu a stručný životopis. Návrhy uměleckých projektů zasílejte na adresu Brána Jihlavy, příspěvková organizace, Divadelní 1365/4, 586 01 Jihlava nebo na e-mail: office@branajihlavy.cz.

Termín uzávěrky je 30. září 2023, výsledky budou zveřejněny do 16. října 2023 na www.facebook.com/Galerie-Nonstrop a vybraný autor bude kontaktován. Kurátorem je Vít Kraus (tel.: 777 062 288, e-mail: vitkraus1@gmail.com), kontakt na provozovatele. Lenka Kremláčková (tel.: 734 760 002, e-mail: produkce@branajihlavy.cz).

  • Facebook
  • Twitter