Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Firma stále nezalesnila pozemky na Žďársku, dostala další pokutu 388 tisíc korun

/
/
/
781 ZobrazeníFirma Supreme Store, s. r. o., se sídlem v Praze ohrozila životní prostředí v lesích na Vysočině. Vytvořila podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů nezalesněním lesních pozemků na Žďársku. Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě jí uložili další pokutu 388 tisíc korun.

Firma nezalesnila pozemek v katastrálním území Hrdá Ves o výměře 0,87 ha, lesní pozemek v k. ú. Věžná na Moravě (0,13 ha) ani v k. ú. Zlatkov (0,94 ha). Na lesním pozemku k. ú. Hrdá Ves byla mýtní úmyslná těžba ukončena v dubnu 2016. Těžbou vznikla holina, která měla být nejpozději do dubna 2018 zalesněna. Na pozemcích v k. ú. Zlatkov byla ukončena těžba v lednu 2016 a holiny měly být zalesněny nejpozději do ledna 2018. Na pozemku v k. ú. Zlatkov byla těžba ukončena v květnu 2016, holina měla být zalesněna nejpozději do května 2018.

„V únoru 2019 jsme upozornili firmu, že už v roce 2018 uplynula zákonná lhůta pro zalesnění všech uvedených pozemků a je tedy její povinností je bezodkladně zalesnit. Aby to mohla splnit, oznámili jsme jí kontrolu až po uplynutí jarní vegetační sezóny. Kontrola v červnu 2019 ale prokázala, že firma neudělala nic. Proto jsme jí uložili pokutu 241 tisíc korun,“ řekl Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě. Po uplynutí letní a podzimní vegetační sezóny, tedy po dalším období, kdy bylo možné protiprávní stav napravit, zahájili v prosinci 2019 inspektoři další kontrolu. Ani na jednom z pozemků nebyla provedena ani příprava pro zalesnění.

Inspekce hodnotí jednání firmy jako účelové. I přes opakovaná upozorňování nezalesnila ani jednu holinu. I přes uloženou pokutu bylo nezalesnění finančně výhodnější, než provedení nákladné přípravy zabuřenělých lesních pozemků, jejich zalesnění a péče o nově založené lesní porosty. „Převádění lesních pozemků mezi právnickými osobami proběhlo v relativně krátkém časovém období, které navíc nápadně kopíruje termíny lhůt dané zákonem pro zalesnění a lhůt pro osvobození od daně z převodu nemovitostí,“ uvedl Jan Panský.

Popsaný stav je v rozporu se zákonem o lesích, který ukládá vlastníku lesa povinnost holinu zalesnit do dvou let a lesní porosty na ní zajistit do sedmi let od jejího vzniku. Odlesnění s sebou vždy přináší zásadní změny a to nejen v nadzemní, porostní složce, ale také fyzikální, chemické i biologické změny lesního pozemku, které jsou výsledkem působení pro les škodlivých činitelů.

  • Facebook
  • Twitter