Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Filip T.A.K a jeho (Neviditelné) podoby světa jsou k vidění v Brodě

/
/
/
180 ZobrazeníVernisáží byla o víkendu zahájena v Havlíčkově Brodě výstava Filipa T.A.K nazvaná (Neviditelné) podoby světa

Tadeusz Andrzej Krawczyszyn (1953), který později přijal pseudonym FilipT.Ak narozený ve Vratislavi, historické dolnoslezské metropoli, přišel z Poznaně v rovinatém Velkopolsku, kde studoval a také pracoval, do dramatické hornaté krajiny Vysočiny.

„Při úvahách o malířské tvorbě Filipa T.A.K.je třeba zdůraznit, že se se stejnou intenzitou věnuje kresbě a grafice jako malbě. Dokonce v poslední době kresba a grafika vzhledem ke komplikovaným nelehkým životním situacím přebírá vůdčí roli. Kresba se ovšem již dříve ukazovala jako velmi důležité medium pro jeho jakoukoliv další práci. Vše určuje vymezující a budující čára, která je prostředkem maximálního oprošťování tvaru a podoby prožívaného světa. Narůstáním její role v budování obrazového prostoru zesiluje význam znaku v jeho tvorbě. Obraz se stále více stává znamením, poukazem ke ztajenému smyslu a důvodu přítomnosti lidí a věcí spíše než poukazem k jejich vnějším podobám.

Cesta tvorby Filipa T.A.K. vedla k oprošťování a očišťování obrazu od snadných nápovědí. Geometrické kompozice plně okupují dva rozměry plochy, ať je to malba, kresba nebo grafický list, nejčastěji monotyp, který je malbě svým výrazem velmi blízký. Zní v nich souhra plných základních barevných tónů sevřených pevným zákonem čáry. Geometrie v obrazech Filipa T.A.K. nevychází z racionálních matematických modelů, ale vychází z ustrojení autorovy vlastní tělesnosti, z tělesné motoriky, tedy z pohybu rukou i celého těla. Vyčišťování ob- razu je vedeno tím, že umělec nechce předem vnucovat podoby a významy svou zručností, tím, co už umí, ale touží, aby se smysl krása věcí tohoto světa vyjevovala sama, vlastní mocí, aby jí v ničem nebránil,“ uvedl k výtvarníkově tvorbě Ivan Neumann.

  • Facebook
  • Twitter