Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Dvanáct let integrovaného operačního střediska na Vysočině

/
/
/
814 ZobrazeníIntegrované operační středisko policie na Vysočině funguje od ledna 2007. V roce 2014 prošlo zásadní modernizací, v rámci níž bylo pracoviště vybaveno novou moderní technologií a také zlepšila systém komunikace a koordinace mezi složkami integrovaného záchranného systému.

„Policisté na integrovaném operačním středisku Krajského ředitelství policie kraje Vysočina založili v informačních systémech za loňský rok celkem 32 198 akcí, které vyžadovaly vyslání policejních hlídek na dané místo události. V průměru na jeden měsíc tak připadalo celkem 2 683 založených akcí. Největší počet případů – 3 090 – museli řešit operační důstojníci loni v srpnu, kdy se průměrný počet akcí za operační den, tedy na čtyřiadvacet hodin, vyšplhal na téměř 100. Průměrný dojezdový čas první hlídky na místo události loni činil necelých sedm minut – přesně to bylo 6 minut 48 sekund. Nejkratšího dojezdového času na místo události jsme loni dosáhli v měsíci prosinci, a to 4 minuty 19 sekund,“ popsala Dana Čírtková, tisková mluvčí krajských policistů na Vysočině.

Operační střediska jsou v nepřetržitém provozu a zabezpečují plnění bezodkladných policejních úkolů v mimořádných situacích. „Hlavním úkolem operačního střediska je koordinovat a organizovat v rámci své teritoriální působnosti nasazování policejních sil a prostředků. V případě, že nasazení sil a prostředků při plnění úkolů Policie České republiky přesahuje hranice kraje nebo více krajů, probíhá spolupráce mezi sousedními krajskými integrovanými operačními středisky, případně je vyžádána součinnost s operačním střediskem Policejního prezídia České republiky.
Kromě toho se operační střediska podílejí na plnění služebních úkolů, které spočívá zejména v poskytování servisu výkonným policejním útvarům a působením v oblasti koordinace sil a prostředků útvaru směřujících k zabezpečení relevantní reakce na vzniklou bezpečnostní situaci. Hlavním úkolem operačního střediska je koordinovat a organizovat v rámci své teritoriální působnosti nasazování policejních sil a prostředků. Střediska se podílejí také na zajištění součinnosti s ostatními orgány a organizacemi, zvláště v rámci integrovaného záchranného systému. Systém operačního řízení v Policii České republiky tvoří v současné době čtrnáct integrovaných operačních středisek krajských policejních ředitelství, operační střediska útvarů s celorepublikovou působností a operační středisko Policejního prezidia České republiky,“ dodala tisková mluvčí.

Operační středisko na Vysočině zajišťuje také nepřetržitou obsluhu linky tísňového volání 158. „V loňském roce policisté v našem kraji přijali na lince 158 celkem 46 332 hovorů, kdy průměrný počet na jeden měsíc činil 3 861 hovorů. Nejvyšší počet hovorů na linku 158 jsme přijali loni v srpnu, a to 4 378. Pravděpodobně nejvyšší denní zatížení hovory na lince 158, které lze označit za skutečně mimořádně extrémní, jsme zaznamenali 12. prosince, kdy za operační den bylo na lince tísňového volání na našem krajské ředitelství přijato zhruba 1 600 hovorů. Hovory se týkaly zejména oznámení spojených s neprůjezdností dálnice D1 a dalších komunikací na Vysočině. Pro porovnání uvádíme, že v běžný operační den se průměrný počet volání na linku 158 nepřesahuje 150 oznámení,“ dodává Dana Čírtková.

Operační důstojníci mají stále k dispozici aktuální informace o pohybu hlídek po celé Vysočině a o spolupráci v případě potřeby mohou prostřednictvím moderních technologií požádat také policejní hlídky ze sousedních krajů. „Typickým příkladem je pronásledování pachatelů, kteří ujíždějí z místa činu. Hlídky pak při policejním zákroku koordinují. Samostatným pracovištěm integrovaného operačního střediska je pult dopravy, kde se sbíhají všechny aktuální informace o dopravních událostech a dopravních nehodách na devadesátikilometrovém úseku dálnice D1 a na všech ostatních komunikacích na území celé Vysočině. Pracoviště je z hlediska počtu událostí nejvíce exponované v době různých sněhových či větrných kalamit, které výrazně ovlivňují sjízdnost nebo průjezdnost silnic. Policisté, kteří slouží na tomto pultu, všechny aktuální dopravní informace vkládají do systému CDI2, což je informační systém centra dopravních informací, který pak využívají především řidiči pomocí různých aplikací například mobilech, navigacích nebo tabletech,“ vysvětluje Dana Čírtková.

Nová modernizovaná podoba operačních prostorů integrovaného operačního střediska přinesla pro činnost službu konajících policistů celou řadu důležitých změn. V místnosti operačního sálu se zvýšil počet pracovišť z původních osmi na současných dvanáct. Do volného prostoru bývalého chodbového traktu byla navíc umístěna dvě atypická pracoviště, což umožňuje v případě potřeby operačního řízení nasadit do služby vyšší počet policistů.

„Potřeba vyššího počtu pracovišť vzniká například v případech řízení rozsáhlejšího bezpečnostního opatření nebo při řešení nějaké mimořádné události, která může souviset se sněhovými nebo větrnými kalamitami a podobnými krizovými situacemi,“ doplnil Dušan Vybíral, vedoucí operačního odboru Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. V takových situacích je potřeba počítat s mnohem častější frekvencí volání od občanů na linku tísňového volání 158 a s tím související vyšší potřebou vysílání a koordinace policejních hlídek.

„V současné době je integrovaném operačním středisku Krajského ředitelství policie kraje Vysočina zařazeno celkem 38 policistů a tři občanští pracovníci. Občanští pracovníci provádějí především úkony spojené s lustracemi v policejních databázích a další nezbytné administrativní úkony. Služba na integrovaném operačním středisku patří mezi nejnáročnější služby v rámci celé policie. „Policisté sloužící na operačním středisku musí být velice zkušení a musí dokázat i s minimem prvotních informací, které získají od oznamovatele, rychle a především odpovědně rozhodnout o správném postupu,“ uzavřel Dušan Vybíral.

  • Facebook
  • Twitter