Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Dukovany mají za sebou první třetinu odstávky čtvrtého bloku

/
/
/
177 ZobrazeníPráce na odstávce čtvrtého výrobního bloku Jaderné elektrárny Dukovany se přesunuly do druhé třetiny. Aktuálně probíhají práce na zařízení primárního okruhu, které jsou klíčové pro návazné činnosti i obnovu vnějších zřízení. V těchto dnech probíhá také výměna části podzemního potrubí surové vody, které je v provozu od spuštění druhého výrobního bloku v roce 1987. Odstávka by podle předpokladu energetiků měla skončit na přelomu roku. Zbývající tři výrobní bloky jsou v provozu na nominálním výkonu.

V pořadí 35. odstávka čtvrtého bloku začala v polovině října. Pro plánovanou údržbu zařízení primárního okruhu bylo nutné snížit hladinu reaktoru na 8 m. Proto z něj museli energetici vyvést všech 349 palivových a regulačních kazet do sousedního bazénu skladování a až poté snížit hadinu vody. Do konce týdne by také měli úspěšně ukončit čištění jednoho z šesti parogenerátorů od minerálních úsad, které má pozitivní přínos na stav i účinnost zařízení. Jde o jedno z dlouhodobých opatření pro zajištění minimálně šedesátiletého provozu elektrárny, na kterém se podílí Škoda JS a francouzská společnost Framatome.

Odstávku čtvrtého bloku využili technici také k historicky první výměně sedmnáct metrů dlouhé části doplňovacího potrubí surové vody pro druhou centrální čerpací stanici o průměru 1 m, v hodnotě jednotek milionů korun. S ohledem na souběžný nominální provoz třetího výrobního bloku museli technici po dobu oprav zajistit náhradní způsob doplňování. „Už o prázdninách jsme v rámci odstávky prvního dvojbloku vyměnili 4 klapky o průměru 1,8 m, které oddělují cirkulační surovou vodu prvního a druhého dvojbloku a při příští společné odstávce provedeme výměnu zbývajících 4. V rámci přípravy elektrárny na minimálně šedesátiletý bezpečný a spolehlivý provoz se věnujeme i zařízení, které je pod zemí, přímo v zemi, nebo v technologických kanálech, kterých je po elektrárně několik desítek kilometrů,“ prozradil Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

Potrubí, které je důležité z pohledu zajištění spolehlivého provozu a jaderné bezpečnosti, odborníci chrání katodovou ochranou, která ho chrání proti tzv. bludným proudům a proudům indukovaných z tras VVN, pod kterými potrubí prochází. Pro diagnostiku potrubí používáme více nezávislých metod. Pravidelně se měří tloušťky stěn v dostupných místech (v šachtách a u průchodek uvnitř budov) a monitoruje se celkový stav izolace proti zemní vlhkosti

Termín ukončení odstávky a opětovné zahájení výroby ČEZ upřesní v návaznosti na průběh prací plánovaných činností a na výsledky kontrol a testů.

  • Facebook
  • Twitter