Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Druhý ročník festivalu Varhanní Vysočina na pěti místech regionu

/
/
/
433 ZobrazeníDruhý ročník festivalu Varhanní Vysočina představí během svých koncertů různé generace varhaníků z České republiky, ale také ze Slovenska a Ukrajiny. Pořadatelem festivalu je spolek Život pro varhany, záštitu nad celou akcí převzal hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Cílem festivalu je představit zajímavé varhany a místa Kraje Vysočina. Festival vznikl z iniciativy studentů Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze, varhaníků Alfreda Habermanna a Lukáše Dvořáka, kteří pocházejí z Vysočiny. „Během letošního ročníku se můžete těšit na různé generace varhaníků, kteří představí zajímavé nástroje napříč celým krajem. Zahrají na krásné barokní varhany, romantické nástroje ale i novostavby v univerzálnějším duchu,“ uvádí ředitel festivalu Alfred Habermann.

Po koncertech v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Polné a v klášterním kostele Narození Panny Marie v Želivě se v pořadí třetí koncert uskuteční v kostele Navštívení Panny Marie v Obyčtově v neděli 2. října od 17.00 Na koncertu nazvaném Napříč Evropou se představí mladý varhaník Juraj Křemen, který pochází ze Slovenska. V současné době je studentem HAMU v Praze.
Zazní skladby Louise Marchanda, Georga Muffata, českého skladatele Josefa Ferdinanda Norberta Segera, Dietricha Buxtehudeho a Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Juraj Křemen představí také svoji improvizaci.

V kostele Navštívení Panny Marie v Obyčtově vystoupí slovenský varhaník Juraj Křemen

Reprezentant nejstarší generace varhaníků Jan Hora vystoupí ve svých rodných Moravských Budějovicích v kostele sv. Jiljí v neděli 9. října v 17.00. Představí program nazvaný Tradice a vlastenectví složený z děl skladatelů Johanna Sebastiana Bacha, Leopolda Zvonaře, Josefa Bohuslava Foerstera a Jiřího Temla.

Jan Hora bude koncertovat v rodných Moravských Budějovicích v kostele sv. Jiljí

Na závěrečném koncertě v neděli 16. října v 16.00 vystoupí varhaník Přemysl Kšica společně s trumpetistou Miroslavem Smrčkou. V kostele sv. Mikuláše v Humpolci zahrají program nazvaný Umění improvizace. Jak už koncert napovídá, koncert bude složen z velké části z improvizací. Dále zazní skladby Giuseppe Torelliho, Johanna Sebastiana Bacha, Georga Phillipa Telemanna.

Varhany v kostele sv. Mikuláše v Humpolci

Mimořádným koncertem festivalu bude benefiční koncert, na jehož programu bude Requiem od Wolfganga Amadea Mozarta. V tomto jedinečném díle se představí sólisté a stálí hosté Národního divadla v Praze Markéta Klaudová, Michaela Zajmi, Ondřej Holub a Jiří Miroslav Procházka za doprovodu Malého evropského orchestru a Pěveckého sdružení Campanula Jihlava pod taktovkou dirigenta Josefa Popelky ml. Výtěžek tohoto koncertu věnujeme na opravu varhan do Vysokých Studnic.

Vstupné na všechny varhanní koncerty je dobrovolné. Na mimořádný koncert (Requiem) je jednotné vstupné 290 Kč.

  • Facebook
  • Twitter