Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Most v Předíně letos projde rekonstrukcí

/
/
/
791 ZobrazeníŘeditelství silnic a dálnic ČR připravuje rekonstrukci mostu přes potok Brtnici na silnici I/23 v Předíně na Třebíčsku. Stavět by se mělo začít do léta a na podzim by měl být most hotový.

Jedná se o most o jednom poli, jehož nosná konstrukce je tvořena dvanácti nosníky ŽMP-62 délky šesti metrů. Spodní stavba sestává z masivních železobetonových opěr, na které navazují rovnoběžná křídla. Na základě provedeného diagnostického průzkumu mostu bylo rozhodnuto o jeho demolici a stavbě nové mostní konstrukce v původní poloze. Výstavba je plánovaná za vyloučeného provozu po mostě s převedením na provizorní komunikaci, jejíž výstavba bude předcházet pracovní činnosti na samotném mostě. Po provizorní komunikaci bude doprava veden jednosměrně s kyvadlovým řízením pomocí světelné signalizace.

Most v Předíně na Třebíčsku, který čeká letos rekonstrukce, archiv ŘSD ČR

Aktuálně hodnotící komise vyhodnocuje nabídky na zhotovitele díla podané v rámci veřejného výběrového řízení. Nejnižší cenová nabídky činí 7 776 890 Kč bez DPH s uvedením stavby do provozu za 16 týdnů od převzetí staveniště. Výstavba nového mostního objektu by měla být zahájena v průběhu druhého čtvrtletí tohoto roku, aby byl nejpozději na podzim předán zpět do užívání řidičům.

  • Facebook
  • Twitter