Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Kriminalisté z Vysočiny rozkryli mezinárodní gang

/
/
/
1067 ZobrazeníKriminalistům z Vysočiny se podařilo rozkrýt trestnou činnost skupiny pachatelů z více států Evropské unie. Vyšetřování případu, ve kterém bylo obviněno celkem dvanáct osob ve věku 36-49 let, skončilo na konci loňského roku návrhem na podání obžaloby a rozsáhlý spisový materiál si převzalo Krajské státní zastupitelství na Vysočině, které už ve věci podalo obžalobu.

„V přípravném řízení bylo bez důvodných pochybností zjištěno a prokázáno, že všichni obvinění se svojí konkrétní činností podíleli na podvodné kamionové přepravě zboží. Přepravu prováděli jménem dvou společností a při páchání trestné činnosti měli přesně rozdělené role: organizátor – převodce – dispečeři – řidiči – zprostředkovatel vylákaného zboží – legalizátor vylákaného zboží, z čehož vyplývá, že působili jako organizovaná skupina. Svým jednáním způsobili škodu velkého rozsahu a někteří při páchání trestné činnosti používali falešné osobní doklady,“ uvedl David Musílek, vrchní komisař a vedoucí vyšetřovacího týmu.

Zadržené zboží, foto: Policie ČR

„Případ začal pro policisty z Vysočiny v roce 2015, když přijali oznámení o možném podvodném odběru dvou kamionů pneumatik, které tehdy skončily na neznámém místě. Na případu začali společně pracovat kriminalisté z odboru hospodářské kriminality ve spolupráci s analytikem odboru analytiky a kybernetické kriminality. Důkladným rozpracováním útržkovitých stop vyšlo postupně najevo, že pachatelé zřejmě pocházejí ze zahraničí. Proto byla z důvodu dalšího postupu navázána úzká spolupráce s pracovištěm odboru mezinárodní policejní spolupráce – oddělení operativní spolupráce – při Policejním prezidiu ČR. Celý tým, který se tehdy případem zabýval, prováděl postupně pečlivý rozbor stovek informací, které je dovedly až na stopu podezřelé osoby – možného pachatele, který už dvacet let páchal na území celé Evropy podvodnou činnost formou podvodného odběru zboží,“ doplnila Dana Čírtková, tisková mluvčí krajských policistů na Vysočině.

Kriminalisté zjistili, že pro samotné páchání trestné činnosti si najímá ve většině případů shodné spolupachatele, případně je doplňuje o nové osoby. Před týmem, který nesl pracovní název SCANIA, tak stála velice náročná práce, jejímž hlavním cílem bylo pokusit se rozkrýt tuto zjevně velice dobře organizovanou skupinu pachatelů a zajistit takové důkazní prostředky, které by mohly vést k jejich zadržení. Protože v té době bylo zřejmé, že se jedná o trestnou činnost přesahující hranice Vysočiny i České republiky, usilovali jsme o vznik společného mezinárodního týmu. Proběhla řada jednání a jejich výsledkem byl vznik týmu Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje a Maďarska, jenž na základě informací poskytnutých z Vysočiny prověřoval trestnou činnost z části shodných pachatelů z předchozí doby. Případ pneumatik byl v roce 2017 ke společnému trestnímu řízení postoupen policii do Maďarska,“ dodala tisková mluvčí.

V červnu roku 2017 přijali policisté z Vysočiny oznámení od pracovnice spediční firmy na další možné podezření podvodné přepravy s vysokou způsobenou škodou, které se dotýkalo konkrétní firmy z Moravy. V rámci důkladného prověřování a analýzy tohoto případu si krajští kriminalisté z Vysočiny vyžádali spisy ze zahraničí, kde jménem stejné společnosti pachatelé odebrali zboží. Jednalo se o spisy ze Slovenska, Německa, Polska, Maďarska a dále zprávy k případům z Holandska, Bulharska, Litvy, Lotyšska a dalších států.

Začátkem prosince roku 2017 měli kriminalisté nashromážděné veškeré potřebné údaje a inform

Zadržené zboží, foto: Policie ČR

ace týkající se podezření, že stejní pachatelé začali prostřednictvím dispečerů objednávat přepravy nejrůznějšího zboží z různých destinací v celé Evropě. Realizace případu proběhla 15. prosince 2017 a ze strany Policie ČR se na ní podílely desítky policistů a kriminalistů z mnoha policejních útvarů, včetně členů speciální zásahové jednotky. „Díky profesionálně připravené akci bylo zadrženo pět pachatelů přímo při páchání trestné činnosti v sídle firmy, kterou využili k objednávání zboží, a dva pachatelé na místech jejich výskytu. Vůbec poprvé se podařilo zadržet hlavního pachatele – jednalo se o občana Slovenské republiky, který tuto trestnou činnost páchal dlouhodobě, ale dosud se mu ji nikdy nepodařilo prokázat. Byli zadržení dispečeři, zprostředkovatel odběratelé, majitel společnosti a následně i řidiči, kteří přepravu zajišťovali,“ upřesnil vedoucí týmu David Musílek s tím, že současně bylo zajištěno vysledované zboží cestou právní pomoci v Polsku, další zboží bylo následně zajištěno na cestě u hranic s Polskem a na Slovensku. U dalšího zboží se podařilo zamezit jeho naložení. Rychlým a zejména přesným zákrokem se podařilo zabránit vzniku dalších škod a zajištěné zboží mohlo být následně vydáno oprávněným vlastníkům.

Postupně byli zadrženi další pachatelé, kdy v závěru vyšetřování bylo stíháno dvanáct osob, z toho v pěti případech se jednalo o občany Slovenské republiky. Šest pachatelů bylo stíháno vazebně, přičemž u hlavního pachatele byly důvody vazby až do skočení vyšetřování, a proto nebyla vazba ukončena. Škoda způsobená pachateli přesáhla částku 30 milionů korun, a to jen ve vyšetřované věci dvou útoků, ke kterým pachatelé využili dvě české firmy a prostřednictvím těchto firem odebrali, případně usilovali o odebrání celkem dvaceti kamionů zboží. Pachatelé byli obviněni z několika zločinů – podvodu, padělání a pozměnění veřejné listiny a legalizace výnosů z trestné činnosti. Spisový materiál tohoto případu obsahuje více jak pět tisíc listů a kriminalisté jej ukončili i přes obrovskou složitost za jedenáct měsíců a pět dní. Díky odhalení a zadržení hlavního pachatele ho nyní čeká soudní řízení v případech stejného podvodného jednání v Plzeňském kraji, kde vznikla škoda 50 milionů korun a na území Maďarské republiky se škodou přesahující 90 milionů korun.

Celá podvodná akce probíhala podle stejného scénáře. „Hlavní pachatel zajistil přepravní firmu a během jednoho týdne provedl přepravy z různých míst Evropy. Jednalo se vždy o různé zboží, které si pachatel typoval podle ceny a potřeby. Toto zboží pak nechal odvézt na jím určená místa, čímž se obohatil o celou cenu zboží. Za jeden týden tak získal zboží v hodnotě 10 – 20 milionů korun. Po týdnu činnost ukončil a zahladil za sebou veškeré stopy. Přibližně za týden po spáchání přijde první oznámení, že zboží nedorazilo na místo určení. Bohužel v té době je již přepravní firma nekontaktní a jsou zahlazeny všechny stopy,“ dodala Dana Čírtková.

Začátkem prosince 2018 vypracoval krajský státní zástupce Krajského státního zastupitelství Brno – pobočka v Jihlavě v daném případě obžalobu. „Svým rozsahem a náročností můžeme jednoznačně hovořit o vůbec nejsložitějším případu, který odbor hospodářské kriminality našeho krajského ředitelství objasnil a zpracovával. Bez vysoce profesionálního nasazení všech členů týmu by nebylo možné tak náročný případ úspěšně realizovat. Podařilo se zamezit hlavnímu pachateli a ostatním spolupachatelům v dalším páchání trestné činnosti, ve kterém by jednoznačně pokračovali. Postup a osobní nasazení našich kriminalistů při realizaci případu byly příkladné,“ uzavřel Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

  • Facebook
  • Twitter