Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Žďárská charita navrací smysl volnému času

/
/
/
480 ZobrazeníV prázdninovém čase přichází žďárská charita s novou kampaní, tentokrát zaměřenou na volný čas dětí, mladistvých a rodin. Jejím cílem je především poukázat na různé možnosti trávení volného času a motivovat k nim.

„Zkušenosti našich pracovníků z pěti center pro rodiče s dětmi Kopretina, tří nízkoprahových center pro děti a mládež, Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a Centra prevence, které působí na základních školách, ukazují, že doba spojená s pandemií Covid-19 proměnila rodinné soužití a zvyklosti většiny našich klientů,“ vysvětluje Radka Čaníková, koordinátorka prázdninové kampaně s názvem Vraťme smysl volnému času.

Kvůli tomu se pracovníci žďárské charity rozhodli během následujících týdnů ukázat, jak lze volný čas naplnit smysluplnými, inspirativními a odpočinkovými aktivitami a pomocí nich tak posílit nejen vztahy v rodině, ale i mezi vrstevníky.
„Volný čas si představuji jako paletu různých možností. Pokud jsou všechny v rozumné rovnováze, není žádná z nich špatně. Je ale důležité dbát na vyváženost toho, co děláme,“ doplňuje kolegyni vedoucí Centra prevence, David Filip.

Součástí kampaně je i představení jednotlivých služeb a jejich nabídky. Ty často využívají volnočasové aktivity jako nástroj k působení na cílové skupiny, ať už se jedná o rodiče s dětmi nebo skupinu dospívajících, kteří navštěvují nízkoprahová zařízení. V mnoha případech pak pracovníci dokážou efektivním a nenásilným způsobem pracovat s problémy a obtížnými situacemi klientů.
„I nadále chceme rozvíjet široké spektrum aktivit našich služeb a společně s jejich pracovníky se snažit vrátit smysl volnému času dětí, mládeži, ale i celým rodinám napříč okresem Žďár nad Sázavou. Z toho důvodu jsme se rozhodli v rámci této kampaně požádat veřejnost rovněž o finanční podporu, abychom tak mohli tyto preventivní a osvětové aktivity poskytovat i v dalších letech,“ dodává závěrem Radka Čaníková.

Jak mohou dárci podpořit služby žďárské charity, které pracují s rodinami, dětmi a mládeži?
• bankovním převodem na 110889787/0300, VS 8062021
• platební bránou na www.zdar.charita.cz
• prostřednictvím portálu www.darujme.cz
VRAŤME SMYSL VOLNÉMU ČASU | Darujme.cz

V roce 2020 podpořila žďárská charita
• 388 dětí a mladistvých, s nimž její pracovníci přišli do kontaktu v rámci nízkoprahových zařízení pro děti a mládež;
• 53 sociálně slabých rodin s dětmi;
• programy primární prevence pro 3 344 žáků;
• programy v centrech pro rodiče s dětmi pro 8 207 účastníků.

  • Facebook
  • Twitter