Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

V pondělí odstartuje oprava silnice v Pohledu u Havlíčkova Brodu

/
/
/
1024 Zobrazení
Po dokončení rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Pohledu u Havlíčkova Brodu přijde na řadu v pondělí 9. srpna oprava silnice I/19. V rámci veřejného výběrového řízení na zhotovitele vybrali zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR ze čtyř nabídek jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku společnosti Metrostav Infrastructure, a. s., která zakázku provede za 21,45 milionu korun bez DPH v nejkratší době uvedení stavby do provozu za 16 týdnů.

Stavba navazuje na ukončené nebo probíhající opravy silnice I/19 mezi Pohledem a Keřkovem, které zlepšují stav i bezpečnost. Technický stav vozovky stávající části silnice neodpovídá požadavkům kladeným na silnice první třídy, a tak účelem stavby je zejména zlepšení technického stavu vozovky, zkvalitnění povrchu komunikace a celkově prodloužení její životnosti. Připravovaná oprava na průtahu Pohledem v celkové délce 1,04 km představuje práce v úseku od konce stavby přeložky silnice I/19 (součást stavby I/34 Rouštany – Pohled) až za poslední sjezd na konci obce Pohled směrem na Simtany. Oprava vozovky bude v celé trase prováděna přibližně s mírnou šířkovou korekcí, aby se docílilo sjednocení šířky na 3,0 m jízdní pruh a 0,25 m vodicí proužky. Celková šířka zpevnění asfaltem bude maximálně 6,5 metru.

Dojde k odfrézování stávajících asfaltových vrstev a pokládce nových. V některých úsecích se přepokládá kompletní sanace vozovky kvůli nedostatečně únosným okrajům v místech historického rozšiřování silnice. Obnovena a doplněna budou svodidla, aby zádržný systém odpovídal současným normám. Způsob odvodnění zůstane zachovaný. Odvedení vody z povrchu vozovky do uličních vpustí bude v části Přibyslavské ulice zlepšeno novými obrubníky. Silniční příkopy podél silnice budou pročištěny a osety hydroosevem. Opraven bude jeden propustek pod silnicí a pročistí se stávající propustky pod sousedními sjezdy. Všechna kolmá čela budou odstraněna a nahrazena čely šikmými.
Oprava proběhne za úplné uzavírky silnice I/19, protože šířka stávající silnice neumožňuje provádět opravy za provozu po polovinách. Doprava do 3,5 tuny a nad 3,5 tuny bude převedena na své značené objízdné trasy.

  • Facebook
  • Twitter