Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Zbavte se mrtvoly. Pomůžete lidem v nouzi, vyzývají v Třebíči

/
/
/
587 ZobrazeníNetradičním sloganem pojala třebíčská radnice zpracování kampaně k soutěži měst ve sběru baterií. Ta probíhá od 16. dubna do 15. října letošního roku a jejím cílem je zvýšit množství baterií vytříděných v regionu a přispět tím k ochraně životního prostředí.

Na Vysočině se kromě Třebíče zapojilo do soutěže Baterkománie dalších devatenáct měst. Nejúspěšnější město získá od organizátorů soutěže, kterými je Kraj Vysočina a ECOBAT, s. r. o., finanční příspěvek ve výši 50 tisíc korun pro charitativní nebo obecně prospěšné účely.

Plakát akce

„V případě úspěchu v soutěži budou získané peníze použity na podporu projektu Diecézní charity Brno – Oblastní charity Třebíč s názvem Charitní záchranná síť. Ta se zaměřuje na pomoc lidem v nouzi, kteří nedosáhnou na standardní státní pomoc, nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života,“ uvedla místostarostka města Marie Černá.

„Zapojit se do soutěže je velmi snadné. Přineste použité baterky do sběrných boxů, které jsou umístěny ve vstupních halách Městského úřadu na Karlově i Masarykově náměstí, nebo ve sběrných dvorech. Pomůžete tím životnímu prostředí i lidem v nouzi,“ dodala Černá.

Baterky nepatří do koše
Pouze polovina baterií končí na recyklaci. Každá baterka, která skončí ve směsném odpadu, škodí přírodě. Na skládce i ve spalovně, v obou případech se z ní uvolňují škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které znečišťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Přitom recyklací se z použitých baterek získávají druhotné suroviny, zejména kovy, které mohou sloužit k výrobě nových produktů.

„Proto trochu s nadsázkou, ale s hlavním cílem oslovit lidi, říkáme: Zbavte se mrtvoly, pomůžete lidem v nouzi a vyzýváme Třebí

čany, aby se zapojili. Aktuálně pro charitu, stabilně pro naše životní prostředí. Všem, kdo se zapojují a zapojí, předem děkujeme,“ doplnila Marie Černá.

V

íce informací: http://baterkomanie.ecobat.cz/

  • Facebook
  • Twitter