Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Zápisy do základních škol v Třebíči začátkem dubna

/
/
/
880 ZobrazeníOd 1. ledna 2017 nabyla účinnosti novela školského zákona, která stanovuje, že: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. V Třebíči plánují zápisy po Velikonocích.

Po dohodě s řediteli základních škol, jejichž zřizova­telem je město, se zápis v Třebíči uskuteční ve dnech 6. a 7. dubna 2018. Jako každoročně bude tento ter­mín včas zveřejněn obvyklým způsobem.

K zápisu přijdou všechny děti, narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Pokud dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to zákonný zástupce dítěte, může ředitel školy odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. K žádosti musí být přilo­ženo také posouzení školního poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odklad musí zákonný zástupce dítěte požádat v době zápisu.

Podrobnější informace získají rodiče budoucích prv­ňáčků u vedení jednotlivých základních škol.

  • Facebook
  • Twitter