Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Zákaz návštěv v jihlavské nemocnici

/
/
/
347 ZobrazeníVzhledem k velmi špatné epidemiologické situaci přistupuje jihlavská nemocnice s okamžitou platností k zákazu návštěv. Během vánočních svátků došlo k naplnění kapacit infekčního oddělení nemocnice.

Nejčastěji zdravotníci přijímali dospělé pacienty s respiračními onemocněními, chřipkou a RS virem, v kombinaci s covidem, z většiny starší 70 let, kteří potřebují naši péči na lůžku několik dní. Nyní jsme nuceni otevřít pro tyto pacienty i další izolační oddělení. Stávající kapacity jsou zahlceny.

Zákaz návštěv neplatí na Stanici paliativní péče a na dětském oddělení. Jinde jsou pouze po dohodě s ošetřujícím lékařem a v případech zvláštního zřetele. Zrušeny jsou i „propustky“ pacientů.

Případné návštěvy mohou proběhnout za přísných hygienických podmínek, v minimálním nutném počtu (max. dvě osoby) a s důslednou ochranou dýchacích cest jak návštěv, tak pacientů. Návštěvy nesmí mít příznaky respiračního onemocnění. Zákaz návštěv platí i pro oddělení porodnice a šestinedělí, kde se připouští přítomnost otce u porodu za podmínky, že je zdráv a má ochranu dýchacích cest. Návštěvy, ale pouze otců, jsou za těchto podmínek povoleny i na oddělení šestinedělí. Ostatní návštěvy jsou v souladu s předchozím rozhodnutím zakázány. Jde o ochranu novorozenců, kteří jsou významně (i na životě) ohrožení vážným průběhem zejména RS virové infekce.

  • Facebook
  • Twitter