Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Záhada na Ledečsku. Kolik tvrzí bylo u vesničky nad Sázavou?

/
/
/
1016 ZobrazeníAsi kilometr od vesnice Bilantova Lhota u Ledče nad Sázavou se na okraji lesa nachází nápadné terénní nerovnosti. Jde o zbytky příkopů a valů, které ve středověku obklopovaly stejnojmennou malou tvrz. O její historii tušíme málo. Dokonce ani nevíme, jestli někde v okolí nestálo ještě jedno – dosud nenalezené – šlechtické sídlo…

Podle archeologů tvrz Bilantova Lhota vznikla někdy kolem roku 1250, byla ze dřeva a svým tehdejším majitelům příliš dlouho nesloužila. Pravděpodobně už někdy na konci třináctého století ji totiž zničil požár.

A to je vše, co o malém hrádku, který stával nad řekou Sázavou, víme s jistotou. Netušíme, kdo jej obýval, proč vyhořel, ani co se na jeho místech dělo v následujících dekádách. Máme však několik zajímavých indicií.

Archeologové například na místě zaniklé tvrze učinili jeden poměrně zajímavý nález. Objevili tam totiž měděnou misku, která sloužila na umývání rukou. Vznikla někdy po roce 1250 na území dnešního západního Německa.

Svědčit to může o dvou věcech. Jednak o tom, že majitelé Bilantovy Lhoty si žili nad poměry. Podobný typ nádobí totiž v oné době byl typický spíše pro bohatší šlechtu. A jednak může zmíněný nález naznačovat také, že neznámí majitelé malé tvrze mohli udržovat (tehdy netypické) styky s movitými zahraničními rodinami.

Jedna, nebo dvě tvrze?

A ještě jedno zajímavé zjištění se k Bilantově Lhotě váže. V roce 1391 se totiž objevuje písemný záznam o jistém Janovi z Mrázovy Lhoty (což byl starší název Bilantovy Lhoty). Legendární historik středověku August Sedláček tvrdil, že Jan musel žít na stejném místě jako jeho předchůdci o sto let dříve.

Tuto verzi později zastávali i někteří Sedláčkovi následovníci. Archeologický průzkum ji sice nepotvrdil, ale pokud by si Jan postavil svou tvrz jinde, není vůbec jasné, kde by měla být.

O zemanu Janovi z Mrázovy Lhoty je možné zjistit jen velmi málo. Víme o něm však například to, že vychoval dva syny – Alberta a Ratmíra. Ti následně nedlouho po roce 1400 založili nedaleký hrádek Melechov, který se nachází asi tři kilometry od Bilantovy Lhoty.

Když stavba Melechova skončila, sídlili Albert s Ratmírem s jistotou právě tam. Historické stopy malé tvrze, na které žil jejich otec, se tak v této době podruhé – a tentokrát již definitivně – ztrácejí.

Druhé terénní pozůstatky chybí

Z hrádku Bilantova Lhota se do dnešních dní nedochovalo prakticky nic. Na místě, kde stál, jsou dnes jen nepatrné terénní změny. Poměrně dobře jsou však patrné valy a příkopy, které tvrz ve středověku obklopovaly.

Podobné charakteristické nerovnosti nikde jinde v okolí vesnice Bilantova Lhota nejsou. I to by mohlo naznačovat, že v okolí této obce bývalo v minulosti jen jedno šlechtické sídlo, a nikoli dvě.

Ke zbytkům tvrze nevede žádná cesta. Případní turisté se k nim dostanou nejsnáze tak, že půjdou po silnici z Dobrovítovy do Bilantovy Lhoty. Na začátku lesa je pak potřeba ze silnice sejít směrem vlevo, následně pokračovat právě po okraji lesa až k dobře rozpoznatelnému tvrzišti.

Foto: hrady-zriceniny.cz

  • Facebook
  • Twitter