Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Výstavy Nevšední všednosti a Gravidity group: Inverze v jihlavské galerii

/
/
/
501 ZobrazeníVernisáže zahájí ve čtvrtek 24. března dvě výstavy v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě. První představí pod názvem Nevšední všednosti tvorbu Karímy Al-Mukhtarové a Martina Pondělíčka, druhá nazvaná Gravidity group: Inverze přiblíží dílo Lucie Jestřabíkové a Zuzany Štefkové.

Karíma Al-Mukhtarová a Martin Pondělíček pronikají ke svým identitám skrze meditativní až rituální způsoby své tvorby. Nalézají skuliny v mnohovrstevnatém prostoru a prosakují jimi stále hlouběji. Oba neúnavně pracují v technikách náročných na čas, preciznost a trpělivost. Vyzkoušené techniky posouvají za hranice možností. Oba autory spojuje mnohovrstevnatost jejich uměleckých prací. Za krásou se ukrývá ironie, za řádem chaos, za vážností humor.

Karíma Al-Mukhtarová (1989) je jednou z nejzajímavějších vizuálních umělkyň své generace. Postupně studovala u Jiřího Kovandy na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem, v ateliéru intermediální konfrontace Jiřího Davida na pražské UMPRUM a na intermédiích u Mileny Dopitové na AVU, kde promovala v roce 2018. Je vítězkou Essel Art Award CEE pro Českou republiku (2013). V minulém roce absolvovala několikaměsíční stáž CEAAC ve francouzském Štrasburku. Jedním z hlavních témat její tvorby jsou procesy sebeuvědomování a otázky identity. Nezřídka tematizuje vlastní životní zkušenost, která je ukotvená i v jejím irácko-slovenském původu. Karíma Al-Mukhtarová patří mezi ty výjimečné autory, kteří do značné míry ignorují dobové trendy i umělecké strategie, ale naopak pracují s tradicí, znovu objevují a vrací do hry původní řemeslné techniky a dokážou jim dát aktuální i osobní obsah. Sama pracuje například s výšivkou, keramikou k níž patří třeba také japonské umění kintsugi, které má svůj původ v 15. století, a týká se restaurování keramiky.

Martin Pondělíček (1992) vystudoval nejdříve Výtvarnou výchovu na Univerzitě Karlově. V současné době je studentem posledního ročníku ateliéru Intermediální tvorby Mileny Dopitové na AVU. Během svého studia absolvoval stáž v ateliéru Tvorby Textilu Jitky Škopové na UMPRUM a ateliéru Nových Médií Kateřiny Olivové a Dariny Alster (AVU). Ve své práci si vybírá dílčí segment, jenž následně násobí v ploše i hmotě. Strohost, monochromatičnost a systematičnost je pouze klam na první pohled. Přiblížením k nánosu segmentů se pohled utápí v nadměrném množství vrstev a detailů, které po následném odstupu splynou opět v jedno, ale již s posunutým významem zkušeností zblízka. Pro tuto výstavu vytvoří velkoformátový reliéf našíváním malých skleněných korálků – rocailles – na plátno, tečkované kresby vytvořené tužkami připevněnými na všech deseti prstech, objekt z vylisovaných květin a společnou textilní práci s Karímou Al-Mukhtarovou.

Vernisáž první výstavy začíná v 17.00 a zájemci se s ní mohou setkat do 26. května.

Vernisáž druhé výstavy začíná v 17.30. Intervence do prostoru Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě v podání umělkyň Lucie Jestřabíkové a Zuzany Štefkové zhmotňuje otázku, co se stane, když se virtuální realita prohodí se skutečností. Pokud je ponoření se do virtuálního světa realističtější než realita sama, nabízí se otázka, jak otočit situaci na miskách vah k vyrovnání, anebo k obrácení obou světů?

Gravidity group: Lucie Jestřabíková a Zuzana Štefková
Technický support: Václav Vácha – Krysař
Kurátorka intervence: Lucie Nováčková

Sken: Ondřej Pavlačík

Intervence Gravidity group: Inverze přinese do části vstupního prostoru galerie zmatení realitou namísto virtuálním prostorem, jakousi deformaci vsazenou do reálného prostoru. V pojetí členek skupiny Zuzany Štefkové a Lucie Jestřabíkové virtuální realita, obsažená v intervenci, přináší nečekanou stabilitu. Závrať, kterou běžně prožíváme při vstupu do virtuální reality, bude nahrazena nestabilitou v prostoru fyzickém a pocit ztráty pevné půdy pod nohama se stane podstatou uměleckého díla.  Pro Gravidity group je problematika obalů lidského těla (ať už fyzických, nebo psychických) dlouhodobě stěžejním předmětem uměleckého zkoumání. V intervenci s názvem Inverze hodlají prozkoumat nejen to, co se stane, pokud sebereme odvahu k dobrovolné ztrátě pevné půdy pod nohama. Zároveň, tato ztráta jistoty nutně odhalí nejistotu účastníků intervence a metaforicky je tak učiní- zcela v duchu uměleckého statusu skupiny- nahými ve světě, který se zdá nejistotu nepřipouštět, přestože sám je nejistot plný.

Gravidity group je umělecká skupina, založená v roce 2018 soustředící se na vztah mezi lidským tělem – jeho obalem, který nezřídka reprezentuje oděv – a prostorem. Za dva roky svého působení uskutečnila pět projektů v Čechách i v zahraničí v proměnlivém složení.  Gravidity group je parabolicky spojena s fenoménem aktu (jak ve smyslu konání, tak ve smyslu fascinace umění nahotou), a hledá nové možnosti, jak mu porozumět v kontextu konceptuálního umění s důrazem na reflexi prostoru. Inverze je první intervencí skupiny, na níž se podílí pouze duo Zuzana Štefková a Lucie Jestřabíková.

Lucie Jestřabíková se narodila 1990 v České republice, žije a tvoří střídavě v Mannheimu a ve Znojmě.

Otázky po reálnosti vnímaných uměleckých děl, spojené s častou nemožností jejich dostatečné percepce v galerijním prostoru prostřednictvím jiných smyslů než je pouhý zrak, přivedly Lucii Jestřabíkovou k zájmu a přemýšlení o možnostech simulace a k otázkám, zda se simulace může stát skutečnější než realita sama.

Studovala v ateliéru Sochařství na UMPRUM v Praze a v ateliéru Nových médií na Západočeské univerzitě. Během svého studia absolvovala stáže na Taiwanu na fakultě čínské malby a kaligrafie NTUA a na fakultě Multimediálního designu CTU. V roce 2017 absolvovala rezidenční pobyt v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově. Vystavovala například v Zeitgenießische Gallery (DE), Filippo ioco Gallery (ES), Czuly Barbarzynca (PL), Crypth Gallery (GB), Ukradené Galerii, Galerii Nika, Zámecké Galerii ve Zruči nad Sázavou, Galerii Září.

Zuzana Štefková se narodila v roce 1992 v Čeladné, pracuje a tvoří v Brně. Pohybuje se v médích fotografie, video-performancí a instalací. Nedílnou součástí jejích uměleckých intervencí je práce se sociálními aspekty, rovinami, v nichž dílo vzniká. Otázky po možném napojení či vaznosti v konkrétním sociálním prostředí a jistá taktilnost se tak stává nedílnou součástí jejích intervencí.

Absolvovala v Ateliéru Performance pod vedením prof. Akad. Soch. Tomáše Rullera na brněnské FAVU, v průběhu studia však prošla také ateliérem Intermedií a digitální tvorby. Během svého studia absolvovala například studijní stáž na Eesab v Lorientu ve Francii. Vystavovala například: 2018: AKT – Frýdek-Místek 2017: Muzejní noc Brno – Lužanky – instalace větrníků 2016: výstava POST-FAVU-Brno; Festival Performance Multimediální instalace Theatrum Mundi-Praha 2015: Festival Performance Malamut – Ostrava; Festival Performance AKT – Dům umění v Brně 2014: Galerie Slévarna Vaňkovka – FUR.

  • Facebook
  • Twitter