Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Výstava o středověké keramice v Jihlavě

/
/
/
703 ZobrazeníV úterý 2. listopadu začíná v prostorách muzejní půdy Muzea Vysočiny Jihlava výstava Trojí život středověké keramiky, která je jedním z výstupů rozsáhlého vědeckého projektu, na kterém se podílely instituce napříč Českou republikou.


Muzeum Vysočiny Jihlava se do projektu Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví zapojilo v roce 2018 a během čtyř let připravilo kromě této výstavy i konferenci o středověké keramice v roce 2019 a sborník s odbornými keramologickými studiemi a dalšími archeologickými příspěvky v rámci muzejní periodické publikace Archeologické výzkumy na Vysočině č. 9/2020.

Na výstavě jsou prezentovány tematicky seřazené keramické artefakty z královských měst Plzně, Českých Budějovic, Jihlavy a Brna z období 13.–15. století.
Doprovází ji katalog, na jehož vzniku se podílela Západočeská univerzita v Plzni, Západočeské muzeum v Plzni, Moravské zemské muzeum, Ústav archeologie a muzeologie FF MU, Archaia Brno z. ú., a Ústav geologických věd PřF MU.

Výstavu v prostorách muzejní půdy mohou návštěvníci zhlédnout od 2. listopadu až do 27. března příštího roku.

  • Facebook
  • Twitter