Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Vysočinu navštívil prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý

/
/
/
740 ZobrazeníVe středu 12. září zavítal na Vysočinu na pozvání předsedy představenstva Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina (KHK KV) Richarda Horkého prezident Hospodářské komory ČR (HK ČR) Vladimír Dlouhý, návštěva zahrnovala setkání s podnikateli, vedením okresních hospodářských komor i vedením kraje a návštěvu několika podniků.


Svoji cestu zahájil dopoledne návštěvou firmy Galatek, a. s., v Ledči nad Sázavou, odkud se přesunul do Jihlavy. Ve zdejším Hotelu Gustav Mahler se setkal s členy představenstva Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina (KHK KV), prvním náměstkem hejtmana Pavlem Fraňkem, náměstkyní hejtmana Janou Fischerovou a členy všech pěti okresních hospodářských komor Vysočiny (OHK).

Diskuse v Ekotechnickém centru Alternátor Třebíč

Prezident Vladimír Dlouhý shrnul současnou ekonomickou situaci a nastínil předpokládaný růst mezd v příštím roce, dále se věnoval nedostatku pracovní síly, zbytečné administrativě, neodpovídající struktuře absolventů ve všech stupních vzdělání, nízkému stupni nezaměstnanosti a nutnosti dovozu pracovní síly zejména z Ukrajiny. Následovala diskuze, v níž se zúčastnění dotkli výstavby pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany, minimálních mezd, odvodů, investičních pobídek a rozvoje technických oborů.
Po obědě se prezident HK ČR přesunul do Třebíče, kde se v Ekotechnickém centru Alternátor konala další beseda s podnikateli a členy OHK Třebíč.

Diskuse v Ekotechnickém centru Alternátor Třebíč. Vlevo předseda představenstev KHK KV a OHK Třebíč a zároveň majitel Alternátoru Richard Horký.

Při diskusi v Alternátoru se všichni shodli na nutnosti výstavby pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany, přičemž Dlouhý poznamenal, že vláda bude muset stanovit základní finanční model celé stavby. V dnešní době podle něj totiž není možné asi nikde na světě postavit jadernou elektrárnu čistě na komerčním základě.
Předseda představenstev KHK KV a OHK Třebíč Richard Horký ocenil kroky, které HK ČR pod vedením Vladimíra Dlouhého v souvislosti s výstavbou 5. bloku JE Dukovany a se zpřístupněním pracovního trhu cizincům z třetích zemí dosud udělala. Jedná se zejména o otevírání těchto témat na patřičných místech.

Diskuse v Jihlavě

„Když byl Vladimír Dlouhý zvolen prezidentem HK ČR, velice mě potěšilo, že ihned vyjel do Dukovan seznámit se situací. Zúčastnil se i konference věnované výstavbě pátého bloku a také signoval tzv. Třebíčskou výzvu, v níž starostové dotčených obcí, firmy z regionu a odborníci na jadernou problematiku apelovali na vládu, aby o výstavbě začala jednat. Na Třebíčsku panuje v tomto ohledu mimořádná jednota,“ řekl Richard Horký.
Poslední zastávkou prezidenta HK ČR byla třebíčská firma PBS Industry, a. s., která se věnuje strojírenské výrobě.

  • Facebook
  • Twitter