Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Výsledky prvního letošního testování jakosti vody v koupacích plochách

/
/
/
1018 ZobrazeníKrajští hygienici v rámci ochrany veřejného zdraví pravidelně celou letní sezónu monitorují, jestli je voda ve vytipovaných vodních nádržích vhodná k vodní rekreaci a koupání. První testování jakosti koupacích ploch proběhlo 12. června.

Výsledky jsou v Kraji Vysočina ve většině z patnácti sledovaných lokalit dobré. Zhoršená jakost vody byla zjištěna jen v rybníce Kachlička na Havlíčkobrodsku. „Na místě nejprve zjišťujeme, jestli voda není znečištěna odpadky, chemikáliemi, nebo na hladině neplavou uhynulé ryby. Sledujeme množství vodního květu. Měříme teplotu vody a pomocí speciálního terčíku zjišťujeme její průhlednost. Pak jsou odebrány vzorky vody k laboratornímu rozboru, kterým je stanoveno množství sinic, chlorofylu a mikroskopický obraz,“ popisuje postup Milan Brychta, ředitel Odboru hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice kraje Vysočina (KHSV). Podle těchto ukazatelů je koupací plocha zařazena do příslušné kategorie. „V rybníce Kachlička byl zjištěn výskyt sinic a zvýšené množství chlorofylu-a. Na dalších sledovaných lokalitách nebylo při prvním testování zjištěno rozmnožení sinic ani jiné biologické či chemické znečištění ohrožující zdraví,“ doplňuje informaci Milan Brychta.


Pokud v průběhu sezóny dojde v některém sledovaném rybníku či nádrži vlivem vysokých teplot a malého množství srážek k rozmnožení sinic, chlorofylu-a či zhoršení dalších podmínek, lidé by se zde rozhodně neměli koupat. Doporučujeme proto na stránkách KHSV průběžně sledovat výsledky monitoringu koupacích vod v Kraji Vysočina. Monitoring se provádí dle stanoveného harmonogramu minimálně každých 14 dní.

  • Facebook
  • Twitter