Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Více než čtvrt miliardy korun z evropského programu přeshraniční spolupráce pro Vysočinu

/
/
/
663 ZobrazeníPřes deset milionů eur (tedy více než čtvrt miliardy korun) putuje v rámci programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika do celkem 25 projektů z Vysočiny současného programového období 2014–2020.

Program Interreg V-A Rakousko – Česká republika slouží k budování přeshraniční spolupráce. Jedním ze tří českých krajů, které jsou do něj zapojeny, je i Vysočina. „Za více než deset let se na Vysočině realizovalo nespočet projektů s rakouskými partnery. Šlo o projekty v nejrůznějších oblastech, od vědy a výzkumu, podpory kulturního a přírodního dědictví přes ochranu přírody a biodiverzity, vzdělávání až po spolupráci organizací. Za tu dobu se podařilo odbourat řadu bariér, které zde po pádu železné opony zůstaly a nadále přetrvávaly. Vytvořily se také četné a pevné profesní i osobní vazby a to je klíčem k úspěšnému pokračování přeshraniční spolupráce i do budoucna,“ zmiňuje Pavel Pacal, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního řádu, který má agendu AT-CZ ve své gesci.

Jedním z takových projektů je i MagNet – Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21. Podílejí se na něm Kraj Vysočina, Dolní Rakousko, Jihomoravský kraj a RERA – Regionální rozvojová agentura jižních Čech. Cílem projektu je vytipovat nejlepší přístup k oživení center obcí a také pomoci se zapojením do pracovního procesu ženám a mužům po rodičovské dovolené.

Za tím účelem proběhlo rozsáhlé dotazníkové šetření, zorganizovaly se návštěvy v rakouských obcích, kde se daří oživení center, a konala se také velká konference, na níž se řešilo právě začleňování rodičů zpět do pracovního procesu. Mimo to se uskutečnil i tříletý vzdělávací program pro koordinátory podobných aktivit. „Velice pozitivní zpětná vazba od osob, které byly do projektu zapojeny, je pro nás nejdůležitějším výstupem projektu a podporuje nás v plánování dalších společných přeshraničních aktivit,“ uvedl Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí. Celkový rozpočet projektu činil 6,2 milionu korun (228 799,87 €).

Dalším velkým projektem je Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ. Cílem je vytvořit lepší podmínky pro rozvoj a ochranu tradiční lidové kultury (zvyky, písně, řemesla, vědomosti) v česko-rakouském příhraničí a zatraktivnit ji pro návštěvníky i obyvatele této oblasti. V projektu spolupracují Kraj Vysočina, Jihočeské folklorní sdružení, Muzeum Vysočiny Třebíč, Volkskultur Niederösterreich, Marktgemeinde Gutau a Verein Färbermuseum Gutau a jeho celkový rozpočet je 46,5 mil. Kč (1 790 155,59 €). „Projekt přináší do česko-rakouské příhraniční oblasti infrastrukturně a institucionálně ukotvenou spolupráci nemateriálního kulturního dědictví. Partneři mají společný cíl a tím je uchování tradic a zvyků, tradičních řemesel a umění, které jsou právě pro toto území typické, pro příští generace,“ uvedla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina a radní pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová.

Úvodní foto: Vystoupení dětského lidového souboru na kulturní akci v Milevsku

  • Facebook
  • Twitter