Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Veterináři začali šetřit další případ týrání zvířat na jatkách v kraji Vysočina

/
/
/
1514 ZobrazeníStátní veterinární správa (SVS) zahájila šetření na jatkách v Dolních Heřmanicích na Žďársku na základě zveřejněných záběrů nevhodného zacházení s hospodářskými zvířaty. SVS současně podá trestní oznámení, ve stejné věci rovněž předá podnět příslušné obci s rozšířenou působností.

SVS ihned po obdržení zveřejněného videa, které ukazuje nevhodné zacházení s domácími prasaty při vykládce, začala případ prošetřovat. Platná legislativa omezuje míru používání elektrických pohaněčů. V rozporu se zásadami etického chování ke zvířatům na jatkách je také vláčení imobilních zvířat či kopání do nich, kterého se personál na videu dopouští.

„Záznam, který byl zveřejněn, ukazuje neetické a nelidské jednání pracovníka jatek v Dolních Heřmanicích. Bez jakékoli pochybnosti se jedná o závažné týrání zvířat, které bude důsledně prověřeno a potrestáno. Dnešní okamžitá kontrola KVS zjistila také další nedostatky, které postihneme v našem správním řízení,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

KVS prověřila, zda jatka v Dolních Heřmanicích splňují zákonnou povinnost zaměstnávat pracovníka pro řádné zacházení se zvířaty (tzv. animal welfare officer). Uvedená povinnost vyplývá z legislativy EU a je platná pro všechna větší jatka. Páteční kontrola zjistila pochybení v činnosti tohoto pracovníka. I přesto, že jatka mají dva tyto pracovníky, kteří jsou odborně způsobilí, jejich činnost je pouze formální.

Další zjištěné pochybení spočívá v tom, že vykládka zvířat zachycená na předmětném videu byla navíc v rozporu s provozním řádem, neboť probíhala mimo určenou dobu, která je stanovena provozním řádem provozovatele.
SVS při dnešní kontrole prověřila rovněž práci inspektorů provádějících dozor na uvedených jatkách, kdy nebylo zjištěno pochybení. Dále budou prošetřeni také chovatelé, kteří dodávají zvířata na jatka a také jejich přepravci. Před měsícem se objevil podobný případ týrání zvířat na jatkách v Českém Dvoře u Havlíčkova Brodu. Také v tomto případě podala SVS trestní oznámení.

  • Facebook
  • Twitter