Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Kamenné klenbové mosty u Vílance na Jihlavsku projdou opravou

/
/
/
562 ZobrazeníŘeditelství silnic a dálnic ČR vybralo zhotovitele úprav a oprav kamenných klenbových mostů na silnici I/38 u Vílance na Jihlavsku. Ze čtyř uchazečů o zakázku předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., která ji bude realizovat za 17,58 milionů korun bez DPH s termínem uvedení stavby do provozu za 126 kalendářních dnů.

Oprava obou mostů vychází ze zjištění diagnostického průzkumu. Stavebně technický stav nosné konstrukce mostu ev. č. 38-077 přes místní potok za Vílancem je hodnocen stupněm V – špatný, přičemž spodní stavba je na tom o stupeň lépe. Z hlediska stavu mostu jsou nejvýznamnějším poškozením průsaky do nosné konstrukce i spodní stavby. Použitelnost je omezena korozí záchytného systému a degradací betonu říms.

Most ev. č. 38-078 převádějící silnici I/38 přes potok Jihlávku má stavebně technický stav nosné konstrukce i spodní stavby hodnocen stupněm V. Z hlediska stavu mostu jsou nejvýznamnějším poškozením průsaky do nosné konstrukce i spodní stavby. Právě tyto průsaky do nosné konstrukce i spodní stavby jsou opravou neodstranitelné.

Vzhledem k blízké vzdálenosti obou mostních objektů přistoupilo ˇředitelství silnic a dálnic ČR k jejich realizaci v rámci jedné stavební akce. Most ev. č. 38-077 bude stavebně upraven a na jeho místě vznikne nově propustek. Most ev. č. 38‐078 bude kompletně zdemolován a nahrazen přesypanou železobetonovou konstrukcí mostu se zavěšenými křídly.

  • Facebook
  • Twitter