Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Ve Světlé nad Sázavou probíhá revitalizace náměstí Trčků z Lípy

/
/
/
1910 ZobrazeníDruhá etapa revitalizace náměstí Trčků z Lípy odstartovala ve středu 9. února letošního roku ve Světlé nad Sázavou, navázala na loňské práce v centru města. Obyvatele a návštěvníky čeká letos celkem tři fáze.

První ze tří letošních etap potrvá do konce března, v prostoru před farou budou zahájeny přípravné práce, stavba a přeložky a rekonstrukce inženýrských sítí. „Práce probíhají v prostoru před farou a také před kostelem sv. Václava, kde dochází už k viditelné změně – ubouráním části opěrné zdi po obou stranách stávajícího schodiště se připravuje prostor na vybudování schodiště nového, včetně prostoru pro infocentrum jež bude umístěno za opěrnou zdí. V místě před farou probíhá rekonstrukce inženýrských sítí,“ uvedla Blanka Sedláková, mluvčí Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou.

Do konce března bude uzavřena parkovací plocha před budovou čp. 995, bývalou Komerční bankou, kvůli umístění staveniště. První fáze nepředpokládá omezení dopravy. „Na tuto etapu, jejíž ukončení předpokládáme na konci března, navážou práce na komunikaci č. II/347. To znamená, že od 1. dubna už nebude umožněn průjezd křižovatkou směrem na náměstí. Vozidlům do 3,5 t a dopravní obslužnosti bude umožněn průjezd přes ul. Na Sídlišti, pro vozidla nad 3,5 t bude objízdná trasa delší. Objízdné trasy budou po jejich stanovení vyvěšeny na úřední desce městského úřadu a také na webových stránkách města v sekci Revitalizace náměstí Trčků z Lípy,“ dodala Blanka Sedláková.

Na 1. dubna je plánováno předání staveniště pro zahájení prací na opravě mostu přes Sázavu realizační firmě SIMOST, s. r. o., Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno. „Jedná se akci dvou investorů – KSÚS Vysočiny, p. o., a města Světlá nad Sázavou. Celkové náklady akce činí 13 876 934 Kč, pro město Světlá nad Sázavou 1 400 479,39 Kč,“ uzavírá tisková mluvčí.

V rámci přípravných prací před zahájením letošní revitalizace byla ve středu 26. ledna podle slov Blanky Sedlákové odstraněna desetitunová plastika Sklo a kámen, která je prozatím uložena v areálu TBS Světlá nad Sázavou, p. o., dokud pro ni nebude nalezeno nové důstojné místo.
Také došlo k dočasnému přemístění vývěsky na smuteční oznámení k lípě u kašny a přesunutí trafiky z prostoru před kostelem sv. Václava na Sázavskou ulici. Po ukončení prací se počítá s umístěním nového stánku na nově vzniklou plochu bezbariérově propojující prostor od kašny ke kostelu sv. Václava.

Ve druhé a třetí fázi revitalizace náměstí budou probíhat práce na komunikaci II/347 a jejím okolí, naváže se na dokončenou první etapu a pokračovat se bude směrem k Nádražní ulici.

  • Facebook
  • Twitter