Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Václav Báča povede Vysokou školu polytechnickou Jihlava další čtyři roky

/
/
/
1340 ZobrazeníRektorem jediné veřejné vysoké školy na Vysočině byl znovu zvolen a jmenován současný rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) – profesor Václav Báča.

Za čtyři roky se škole pod jeho vedením podařilo urazit velký kus cesty – vzniklo magisterské studium i nový studijní program zaměřený na strojírenství, staví se nová velkokapacitní posluchárna a moderně vybavená škola se rekonstruuje i z vnějšku. Nyní bude slavnostně uveden do funkce na další čtyři roky.
Ve čtvrtek 18. října byl v gotické síni Magistrátu města Jihlavy inaugurován do funkce rektora VŠPJ Václav Báča, v pořadí třetí rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava. Toho do funkce znovu zvolil Akademický senát VŠPJ už v dubnu, 14. června rektora jmenoval prezident republiky. Jmenovací dekret převzal profesor Báča z rukou ministra školství 10. července. Poprvé se stal Báča rektorem v roce 2014.

Účastníci inaugurace

Během akademického obřadu složil rektor inaugurační slib a přijal od předsedkyně Akademického senátu VŠPJ insignie školy. Slavnostního uvedení rektora do funkce se zúčastnili kromě zástupců akademické obce také představitelé Kraje Vysočina, města Jihlavy i Ministerstva školství. Přítomni byli také emeritní rektoři VŠPJ i rektoři ostatních vysokých škol včetně předsedy České konference rektorů Tomáše Zimy, rektora Univerzity Karlovy. Nechyběli ani zástupci aplikační sféry. Inaugurace rektora Vysoké školy polytechnické Jihlava se naposledy konala 11. září roku 2014, během níž byl (tehdy ještě docent) Václav Báča jmenován rektorem poprvé. 
K volbě rektora a jmenování: Skutečnost, že byl současný rektor jediným kandidátem, ukazuje na nebývalou jednotu akademické obce (při volbách v roce 2004 bylo kandidátů více a volba byla velmi těsná, rozhodlo až 4. kolo voleb). Silný mandát odráží nejen sjednocení školy, ale také další úspěchy současného vedení školy, zajištění strategických partnerství s Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava i velmi dobré výsledky hospodaření. Rektor je volen na čtyři roky. Skutečnost, že byl znovu zvolen současný rektor, je zárukou kontinuity započatých aktivit a stability školy.
„Velice si vážím Vaší činnosti v oblasti vědy i pedagogiky. Vysoká škola polytechnická pod Vaším vedením dosahuje výborných výsledků. Pomáháte zkvalitňovat české školství, za což Vám děkuji a zároveň přeji do další práce mnoho energie a kvalitní tým spolupracovníků,“ uvedl při slavnostním předání dekretu ministr školství Robert Plaga.

  • Facebook
  • Twitter