Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

V Třebíči zahájí jarní cyklus přednášek

/
/
/
614 ZobrazeníJarní cyklus přednášek Muzea Vysočiny Třebíč pro rok 2022 začíná v úterý 8. března přednáškou Jany Polákové z Moravského zemského muzea, která představí Etnické masky v lidových zvycích. Přednášky se konají v multifunkčním sále nebo Kamenném sále třebíčského zámku – Muzeum Vysočiny Třebíč. Vstup je volný a začátky vždy v 17.30.

Úterní přednášky Jany Polákové Etnické masky v lidových zvycích přiblíží mimo jiné zobrazování jiných etnik a jejich „typických“ vlastností, které provází množství lidových obyčejů nejen u nás, ale i v jiných zemích. Židé, Turci, Romové a další exotické skupiny přitahovali a zároveň odpuzovali po staletí majoritní obyvatelstvo. To jim připisovalo specifické vlastnosti, antropomorfní rysy nebo chování. V projevech lidové kultury se odráželo také jejich sociální a společenské postavení.

Další dvě přednášky se týkají umění. Zuzana Trnková z Muzea Vysočiny Pelhřimov představí posluchačům téma umění ve veřejném prostoru. V době totality byla na uměleckou složku veřejných staveb povinně vynakládána část celkového stavebního rozpočtu. Představitelé režimu dbali na ideologickou výbavu veřejného prostranství, a tak vedle apolitických „vetřelců a volavek“, vznikaly především sochy a objekty s politickou náplní. Ty po roce 1989 až na výjimky čekalo odstranění. Jakou hodnotu má veřejné umění z tohoto období a co pro nás může znamenat dnes? Odpověď poskytne přednáška s názvem Umění ve veřejném prostoru.

Hana Zrno Vondrů také z pelhřimovského muzea, se bude ve své přednášce věnovat sklu, přesněji řečeno umění sklářských výtvarníků. Zachytit výjimečnost a autenticitu samotného skla se podaří jen těm zručným a zároveň citlivým. Díky jejich řemeslnému umu, výtvarnému talentu, a hlavně pokoře samotného umělce, vznikají obdivuhodná umělecká díla. Přednáškou Možnosti skla nahlédneme do tajů „skleněného umění“ výtvarníků především z našeho kraje.

Jarní přednáškový cyklus muzea v polovině dubna zakončí amatérský historik a badatel Zdeněk Prukner přednáškou Oběti války z druhé strany. Představí události válečných dnů a poodhalí málo známou kapitolu osudu německých vojáků, kteří zahynuli ve vojenském lazaretu v Třebíči. Lazaret byl tehdy vytvořen v budově místního gymnázia.

  • Facebook
  • Twitter