Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

V Rozsochatci znělo lovecké troubení

/
/
/
447 ZobrazeníSlovem programem provázel umělecký vedoucí trubačů pan Miloslav Ulrich. Na úvod zahráli vítací skladbu z mysliveckého honu, průběh honu pak přiblížil Milan Čech, který krátce promluvil i o skladateli lovecké hudby Josefu Selementovi, či o hubertských mších. Hudebníci zahráli též tři vánoční koledy, které si mohli s nimi přítomní také zazpívat, pak následovaly skladby vybrané ze současné lovecké hudby české i slovenské, ale rovněž od starých mistrů z přelomu 17. a 18. století. Diváci trubače odměnili dlouhým potleskem.

Trubači původně vystupovali pod hlavičkou OMS (Okresní myslivecký spolek) Havlíčkův Brod, pod současným názvem začali vystupovat později. Skladby v jejich podání zazněly v letošním roce například na Memoriálu Richarda Knolla, což je vrcholová kynologická soutěž, nebo na Festivalu lovecké hudby na nádvoří hradu Křivoklát, ale účastní se i mnohých soutěží. Úspěšně reprezentovali na mezinárodní Česko-Slovenské soutěži trubačů, jejíž III. ročník se letos konal 3. června na Slovensku v Hronseku u Banské Bystrice, kde se umístili na třetím místě z 22 soutěžících souborů. 

Akci pořádali zastupitelé obce Rozsochatec ve spolupráci se spolkem myslivců při Statku Lesolg, s. r. o.

  • Facebook
  • Twitter