Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

V Rančířově zahájili opravu mostu

/
/
/
757 ZobrazeníNa silnici I/38 v Rančířově na Jihlavsku odstartovala oprava mostu ev. č. 38-074, staveniště převzal zhotovitel stavby vV první polovině týdne . Společnost SIMOST, s. r. o., zahájila opravu mostu přes potok Okrouhlík , který je klasifikován stavebně technickým stavem V- špatný, a která vyjde na 5,59 milonu korun bez DPH, hned ve středu 15. července.

Beton opěr mostu hloubkově degraduje, zejména v úrovni kolísání běžné hladiny vody. Na vtoku už také dochází k jejich podemílání. Hloubkově degraduje rovněž beton křídel zejména v oblastech prosakujících pracovních spár. Na spodním líci pravého dilatačního úseku klenbového pásu jsou patrné výrazné trhliny s výluhy pojiva a dochází k separaci jeho ochranné omítky. Degradací betonu jsou postižené i obě poprsní zdi a na horní stavbě též římsy.

Do poloviny září musí řidiči počítat s omezením dopravy u mostu v Rančířově na Jihlavsku


Pokud jde o opravu, tak most bude ponechán ve stávajícím stavu, což znamená, že bude provedeno pouze odbourání říms a části křídel po úroveň pro provedení nového zpevnění svahu kamenem do betonu. Do vozovky se nebude zasahovat vůbec. S ohledem na konstrukci a mimořádnou prohlídkou diagnosticky zjištěný stav mostu byla pro opravu zvolena metoda vložením turbosideru do stávajícího mostního otvoru. Jeho navržená délka je 34 metrů a na místo jeho instalace bude dovezen po částech, zde bude opět po jednotlivých částech kompletován a postupně zasouván. Jedná se v podstatě o zasunutí nové mostní konstrukce do té stávající. Tubosider bude uložen plošně na štěrkopískovém loži. Do základů stávající klenby nebude zasahováno. Terén v okolí se plynule napojí na nové zpevnění svahů a pod mostem se upraví do požadovaného tvaru.
Technologické řešení opravy současně umožňuje realizovat opravu na frekventovaném tahu Jihlava-Znojmo za provozu s kyvadlovým řízením dopravy na mostě a jeho předmostích pomocí světelné signalizace. S opětovným uvedením úseku do provozu se počítá ještě letos v polovině září s tím, že dál už budou práce na mostě probíhat bez nutnosti omezení provozu.

  • Facebook
  • Twitter