Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

V některých koupacích plochách na Vysočině je stále velké množství sinic

/
/
/
176 ZobrazeníNa konci srpna provedla Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (KHSV) odběry vzorků vody v koupacích plochách, kde byl už dříve zjištěn výskyt sinic a chlorofylu-a. Výsledky svědčí o tom, že množství sinic je v těchto místech stále velké.

V tomto týdnu hygienici zjišťovali další vývoj kvality vody ve vodních plochách, kde byl v předchozím období zjištěn výskyt sinic. „Výsledky laboratorních rozborů potvrzují, že na některých místech došlo k dalšímu zhoršení kvality vody ke koupání. V Břevnické nádrži a rybnících Ředkovec a Medlov je aktuálně zjištěn vysoký výskyt sinic a množství překročilo hygienické limity. Proto jsme vyhodnotili vodu v těchto lokalitách jako nevhodnou ke koupání. Stejná situace trvá i ve vodní nádrži Trnávka. Upozorňujeme, že koupání zde představuje pro uživatele zdravotní riziko,“ uvádí Milan Brychta, ředitel Odboru hygieny obecné a komunální KHSV. V rybníku Kachlička a vodní nádrži Sedlice stále platí zákaz koupání.

Rybník Ředkovec

Rozbory vody v koupacím biotopu Šiklův Mlýn vykazují mírně zvýšené mikrobiální znečištění. Vodní plocha je hodnocena třetím oranžovým stupněm. Ke zlepšení naopak došlo v Dalešické přehradě na Koněšínské pláži, kde už voda neznamená zdravotní riziko.
Ve zbývajících hygieniky sledovaných koupacích plochách na Vysočině je voda vhodná ke koupání.

Rybník Medlov

Třetí oranžový stupeň značí mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. U vnímavých jedinců by se mohly vyskytnout zdravotní obtíže. Po koupání v takové vodě je důležité vždy se osprchovat.
Čtvrtý červený stupeň znamená, že voda neodpovídá hygienickým požadavkům a představuje zdravotní riziko. Koupání v těchto plochách hygienici nedoporučují.

Sledovat hodnocení kvality vody v koupacích plochách na Vysočině mohou zájemci v letošní sezoně ještě do 4. září na webových stránkách KHSV.

Úvodní foto: Rybník Kachlička

  • Facebook
  • Twitter