Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

V Dukovanech proběhne mimořádná zkouška sirén

/
/
/
227 ZobrazeníMimořádná zkouška areálových sirén Jaderné elektrárny Dukovany proběhne ve středu 5. dubna.  Kolísavý tón v délce 140 sekund bude znít v areálu elektrárny přesně v časech 12:00 a 12:15 hod. Tyto speciální akustické signály, které budou znít souběžně s celostátní zkouškou sirén, mohou být slyšitelné i v okolí elektrárny, obyvatelé ale na ně nemusí nijak reagovat.

Testování sirén musí Jaderná elektrárna Dukovany provádět současně s pravidelnými celostátními zkouškami sirén varovného sytému v České republice, které se obvykle provádí každou první středu v měsíci. Energetici musí navíc v půlročních intervalech otestovat vnitřní areálové sirény s kolísavým tónem v délce 140 sekund, který je rozdílný oproti zvukovému signálu při celostátních zkouškách sirén. 

„Areálové sirény jsou zvukově výrazné a osoby projíždějící v blízkosti elektrárny nebo i v okolních obcích tak mohou tyto rozdílné zvukové signály zaznamenat. Obyvatelé na tuto mimořádnou zkoušku nemusí nijak reagovat,“ řekl Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany. Energetici na provádění mimořádné zvukové zkoušky upozorňují předem obecní úřady a obyvatele regionu, aby předešli případným nejasnostem.

Ve dvacetikilometrovém okolí elektrárny, v tzv. zóně havarijního plánování, energetici navíc provozují 238 sirén, které jsou centrálně spouštěny z krajských operačních a informačních středisek Hasičského záchranného sboru České republiky nebo v případě potřeby přímo z elektrárny. V současnosti probíhá obnova původních rotačních sirén za nové, které umožňují spouštění nejen zvukového signálu, ale také sdělení důležitých informací.

  • Facebook
  • Twitter