Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Titul Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina pro drátenici Věru Studenou

/
/
/
1050 ZobrazeníNa seznam Mistrů tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina se nově zařadila Věra Studená z Kuklíku u Sněžného ve Žďárských vrších. Ocenění a titul mistra získala za své umění v oboru práce z kovu, drátování, kterému se věnuje už od roku 2004.

Věra Studená je také aktivní lektorkou a propagátorkou drátenictví v celé České republice a její umění proniklo až do Francie, kde opakovaně vedla kurzy základů drátování pro české krajany žijící ve Francii i pro místní obyvatele oblasti francouzské Provence. Prestižní titul uděluje krajské zastupitelstvo od roku 2016 a k dnešnímu dni je na seznamu Mistrů tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina už 14 jmen.

Drátenice Věra Studená se s řemeslem seznámila skrze odbornou oborovou literaturu a jako samouk si postupně osvojila veškeré techniky drátenického řemesla. Od mládí se věnovala mnoha ručním pracím a především techniku a principy paličkování může v drátenickém řemesle dodnes bohatě uplatnit. V místě svého bydliště v nitru Žďárských vrchů má svoji dílnu s ateliérem, v němž tvoří výrobky převážně uměleckého rázu. V její produkci jsou zastoupeny vedle drátovaných kraslic, šperků, figurálních artefaktů či klobouků i kameninové a skleněné nádoby, talíře nebo stínidla lamp. Ke své práci používá železný a měděný drát různé tloušťky, který s oblibou kombinuje s korálkem, sklem či kamenem.
Do roku 2018 byla členkou Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků, v němž získala cechovní mistrovský titul. Úzce spolupracuje se spolkem Dráteník z. s., s jehož členy pravidelně představuje svoji drátenickou tvorbu na výstavách napříč celou republikou. Je aktivní lektorkou mnoha drátenických kurzů nejen v Kraji Vysočina a za jeho hranicemi, avšak své drátenické umění několikrát prezentovala formou workshopu i ve Francii.

Titul Mistr tradiční rukodělné výroby uděluje Kraj Vysočina od roku 2016. Snahou je ocenit skutečné mistry, kteří vynikají ve svém řemesle, dokonale ovládají postupy a technologii výroby, a tím pomáhají uchovávat tradice a předávají svůj um dalším generacím. Titul se uděluje na dobu neurčitou a v jednom kalendářním roce může být prestižní titul udělen nejvýše třem řemeslným výrobcům. Seznam držitelů titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina vede Muzeum Vysočiny Třebíč prostřednictvím svého Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina.

Držitelé Titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina

1. Drahomír Smejkal, obor: výsek pilníků a rašplí

2. Aleš Uherka, obor: tradiční kolářství

3. Hana Šmikmátorová, obor: malování horáckých kraslic

4. Jindřich Toman, obor: výroba štípaných holubiček

5. Jindřich Holub, obor: výroba šindele

6. Marie Žilová, obor: textil – zmenšené repliky krojů a krojových součástek

7. Eva Jurmanová, obor: textil – zmenšené repliky krojů a krojových součástek

8. Jaroslav Fieger, obor: kámen, kamenictví

9. František Kouřil, obor: sklářství

10. František Novák, obor: sklářství

11. Luděk Žákovský, obor: sedlářství

12. Rudolf Hupka, obor: vybíjení dřeva kovem

13. Miroslav Vrtěna, obor: bednářství

  • Facebook
  • Twitter