Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Téměř 7 000 žáků a studentů absolvovalo preventivní programy s Centrem primární prevence DOK

/
/
/
259 ZobrazeníCentrum primární prevence DOK při Oblastní charitě má za sebou další úspěšný rok. Byl naplněný především dlouhodobou prací s třídními kolektivy, akcí se zúčasnilo celkem 311 školních tříd a jejich učitelů z Jihlavska a Pelhřimovska. V celkovém počtu 6 850 žáků, kteří absolvovali zážitkové preventivní programy podporující vzájemné vztahy i odpovědný přístup k životu. Začínající středoškoláci se mohli lépe seznámit při adaptačních programech.

V některých třídách proběhly speciální intervenčních programy v situaci nepříznivého klimatu ve třídě, řada učitelů využila možnosti individuálního poradenství. Další z pedagogů se účastnili celkem sedm supervizních setkání, pro školní metodiky prevence se uskutečnily dvě sdílející a vzdělávací setkání.

„Za anonymní statistikou se skrývá pestrá škála konkrétních tváří, situací, nálad, řešení potíží i sdílení radostí. A také mnohahodinové přípravy, reflexe a inovace programů. Při práci s dětmi vnímáme setrvalý přesun řešení nefunkčních vztahů do kyberprostoru a nutnost podpory duševního zdraví,“ uvedla Romana Kubů z Centra primární prevence DOK.

Pracovníci centra DOK proto prošli dalším odbornými kurzy, a vzdělávání v oblasti klimatu třídy také sami realizovali s pozitivní odezvou učitelů. Aktivity centra stejně jako zajímavé odkazy sdílíme na nově zřízeném profilu na Facebooku.

„Při plánech do příštího školního roku tradičně bojujeme s finanční nejistotou a převisem zájmu ze strany škol. Přesto do něj vyhlížíme s optimismem a neustáváme v rozvíjení nových témat, např. poruch příjmu potravy, nebo nových projektů jako je rozvojová skupina pro děti,“ uzavřela Romana Kubů.

  • Facebook
  • Twitter