Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

SRNA index: Srážek se zvěří na Vysočině mírně ubylo, celorepublikový pokles byl mnohem větší

/
/
/
598 ZobrazeníGenerali Česká pojišťovna spolu s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., (CDV) vydávají čtvrtý ročník SRNA indexu, který vždy na jaře na podzim přináší aktuální informace o výši škod i přehled rizikových míst ve vztahu ke střetům vozidel se zvěří v českých a moravských regionech. Na Vysočině došlo v období mezi říjnem roku 2020 a březnem letošního roku k 753 střetům vozidel se zvěří. V meziročním srovnání se četnost srážek se zvěří mírně snížila.

SRNA index pracuje s počtem nehod zanesených v policejních statistikách, výší škod na majetku, zdraví i životech. Dává je do souvislosti s rozsahem silniční sítě v krajích a okresech. Data tak lze mezi sebou porovnat.

Podobně jako při první vlně koronavirové pandemie se i mezi loňským podzimem a letošním jarem vlivem vládních opatření na silnice vydalo výrazně méně aut než obvykle. To mělo za následek citelný úbytek střetů se zvěří. Potvrzují to data z Centra dopravního výzkumu, která jsou podkladem pro SRNA index. „Už loni na jaře data prokázala, že kvůli koronavirovým opatřením došlo ke snížení počtu srážek se zvěří na českých silnicích. To se opakovalo i na podzim a v zimě, kdy se vlivem vládních opatření intenzita dopravy opět snížila – ačkoliv už ne tak významně, jako na jaře. K poklesu četnosti srážek se zvěří ale došlo i tak,“ komentuje situaci Michal Bíl, expert na problematiku srážek se zvěří z Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Jasná data přináší SRNA index, vydávaný dvakrát ročně Generali Českou pojišťovnou. Zatímco v období mezi říjnem 2019 a březnem 2020 došlo na českých silnicích k 6 980 nehodám, letos v tomto období bylo evidováno
5 776 srážek. „Ačkoliv se číslo srážek meziročně snížilo, stále zůstává vysoké. Jasně tak potvrzuje, že střety se zvěří jsou na českých silnicích trvale přítomným problémem, jehož následky přináší škody v řádech stovek milionů korun,“ upozorňuje Patrik Nauš, senior manažer likvidace pojistných událostí motorových vozidel v Generali České pojišťovně.

Na Vysočině je aktuálně klesající trend mírně patrný také. Zatímco mezi říjnem 2019 a březnem 2020 došlo v kraji k 786 srážkám se zvěří, mezi říjnem 2020 a březnem tohoto roku jich bylo policií evidováno pouze 753. Vzhledem k hustotě silniční sítě na Vysočině to znamená, že ke srážce se zvěří v kraji za sledované období došlo každého 6,7 kilometru, což je horší hodnota než průměrných 7,7 kilometru v rámci celé České republiky.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-1.png.

Riziko zůstává i přes pokles
Ačkoliv počet srážek se zvěří meziročně klesl, škoda za střet vozidla se zvěří v čase roste. „Výše škod se zvyšuje pravidelně – spolu s tím, jak Češi jezdí novějšími a dražšími vozy. Průměrná škoda za období října 2020 – března 2021 činila 41 000 korun. Evidujeme však i takové střety, za jejichž opravu pojišťovna vyplatila i 800 tisíc korun,“ uvádí Patrik Nauš z Generali České pojišťovny. Celkově pojišťovna za střety se zvěří řidičům vyplatila v uvedeném období přes 167 milionů korun. „Naši klienti škody řeší v drtivé většině případů z havarijního pojištění, ale možností je i připojištění střetu se zvěří, které se sjednává k povinnému ručení,“ dodává Patrik Nauš.

Snížení počtu srážek zvěře neznamená, že zde riziko střetu neexistuje. Srážka osobního automobilu s divokou zvěří je na českých silnicích stále významné téma. V koronavirovém období je navíc chování zvěře ovlivněno velkým nárůstem počtu návštěvníků krajiny: lidé častěji chodí do přírody. To vede k tomu, že se zvěř začíná chovat jinak. Zvířata jsou rušena a svoji aktivitu přesunují do nočních hodin. Zároveň ale před turisty zvířata unikají i přes komunikace a kvůli tomu dochází ke srážkám během celého dne.

Podle dat Centra dopravního výzkumu končí pod koly automobilů na českých silnicích nejčastěji srnčí zvěř, konkrétně srnec obecný (za celý rok 2020 je evidováno 6636 sražených kusů). Časté jsou srážky také s prasetem divokým (662 kusů za rok 2020) nebo zajícem polním (162 za rok 2020). Reálně jsou ale počty samozřejmě vyšší, protože zdaleka ne všechny srážky se dostanou do policejních statistik. Podle expertních odhadů mohou být reálná čísla až o 50 % vyšší.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-3.png.

Srážky na Vysočině jsou častější než ve zbytku Česka
Policejní statistiky na Vysočině evidují za sledované období významně více srážek se zvěří než v sousedním Olomouckém kraji (410) nebo na jižní Moravě (188). Škoda na zdraví, životě a majetku způsobená srážkami se zvěří je podle SRNA indexu v kraji Vysočina ve srovnání se zbytkem republiky také nadprůměrná – v přepočtu činí 6 834 korun na kilometr, což je třetí nejvyšší hodnota v Česku.

V porovnání s ostatními kraji je na Vysočině nadprůměrná i četnost srážek se zvěří – tedy že s ohledem na délku silniční sítě v kraji došlo k většímu počtu srážek se zvěří než ve zbytku republiky. V kraji došlo průměrně k jedné srážce se zvěří každého 6,7 kilometru, zatímco průměr Česka (bez údajů z Jihočeského a Plzeňského kraje, které srážky se zvěří neevidují standardizovaným způsobem) je jedna srážka každého 7,7 kilometru.

  • Facebook
  • Twitter