Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Soutěž O nejkrásnější knihu třicátého Podzimního knižního veletrhu

/
/
/
1116 ZobrazeníTaké v letošním roce bude soutěž O nejkrásnější knihu jednou z doprovodných akcí Podzimního knižního veletrhu, který se bude konat v pátek 23. a v sobotu 24. října v Havlíčkově Brodě.

Kraj Vysočina udělí letos po deváté cenu Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny. Cena je určena knihám, které jsou s Krajem Vysočina spjaté obsahově a tematicky, a není podmínkou, aby jejich nakladatelé či autoři měli sídlo v Kraji Vysočina. Cena je dotována částkou 60 000 Kč, polovinu získá autor a polovinu nakladatel.
Pokud tedy regionální autoři či nakladatelé už od září 2019 vydali, popř. mají v plánu do 15. září 2020 vydat knihu tematicky se vážící k Vysočině, nabízí se jim možnost tuto knihu do soutěže přihlásit. Jejich knihy mohou být oceněny dokonce hned dvakrát – Cenou Kraje Vysočina a také Cenou čtenářů Krajské knihovny Vysočiny a posluchačů Českého rozhlasu Vysočiny. Český rozhlas Vysočina věnuje výherci propagaci ve vysílání formou rozhovoru, hlasující budou odměněni vstupenkami na veletrh. Prostřednictvím soutěže tedy mají velkou příležitost propagovat své nakladatelství. Informace o přihlášených knihách totiž budou vyvěšeny na webových stránkách Krajské knihovny Vysočiny, bude o nich informováno ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina a čtenáři či posluchači budou moci svým hlasováním vybrat tu, která je nejvíc zaujme.
Tak jako v předchozích letech bude město Havlíčkův Brod udělovat Cenu za nejkrásnější knihu veletrhu, do této kategorie budou zahrnuty jak knihy beletristické, tak populárně naučné a naučné (fiction i non-fiction), a Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s., udělí Cenu za nejkrásnější dětskou knihu.
Knihy k ocenění bude vybírat porota, složená z pracovníků kulturních subjektů působících v Kraji Vysočina.

Zájemci o přihlášení do soutěže mohou knihy zasílat ve dvou exemplářích
do 20. září 2020 na adresu: Krajská knihovna Vysočiny, Miroslava Dobrovolná, Havlíčkovo nám. 87, 580 01 Havlíčkův Brod, e-mail dobrovolna@kkvysociny.cz, tel. 569 400 494.

Ceny za nejkrásnější knihy 30. Podzimního knižního veletrhu budou vyhlášeny na slavnostním večeru v první den veletrhu v pátek 23. října ve 20.00.
v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě.

  • Facebook
  • Twitter