Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Sociální práce jako nástroj pomoci uprchlíkům z Ukrajiny

/
/
/
255 ZobrazeníLidé prchající před válkou z Ukrajiny mohou od začátku března využívat pracoviště Krajského asistenčního centra pomoci v Jihlavě. Na jednom místě – v budově Tolstého 15 vyřídí na pěti pracovištích vše, co je pro přebývání v Česku pro začátek potřeba. Záhy je ale čeká například otázka pracovního uplatnění, řešení povinné školní docházky u dětí či zdravotních problémů. S tím vším a s řadou dalších záležitostí pomáhají sociální pracovníci v Kraji Vysočina.

Při odbavení v krajském asistenčním centru získají lidé z Ukrajiny mnoho důležitých informací. Mohou se v nich ale ztrácet a nepřidá jazyková bariéra. Nejen proto jsou v obcích po celé Vysočině k dispozici sociální pracovníci, kteří pomohou s otázkami typu, z čeho budou lidé prchající před válkou žít, jak se v Česku uplatní na trhu práce, kam budou chodit děti do školy nebo jak se naučí cizí jazyk. „Pracovníci pomohou s vyplněním dvojjazyčných formulářů – žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc a  žádostí o udělení dlouhodobého víza, budou nápomocni s určením priorit a dále třeba se zajištěním základních kurzů českého jazyka,“ vysvětluje Monika Beranová ze sociálního odboru Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Jeden příklad za všechny: Přibyslav

Ve zhruba čtyřtisícovém městě působí mnoho společností, které zaměstnávají pracovníky původem z Ukrajiny, za kterými přijíždějí příbuzní – maminky s dětmi, svobodné ženy nebo třeba babičky. Proto tady zareagovali téměř okamžitě a už od konce února pořádají humanitární sbírku oblečení, obuvi, ale i hraček, kočárků nebo přikrývek a dalších užitečných věcí. Pomoc organizuje Český červený kříž, hasiči i zaměstnanci městského úřadu a pomáhají také dobrovolníci z řad skautů. Město vytvořilo pracovní týmy pro jednotlivé oblasti. „Sociální pracovník zmapuje situaci cizinců, podpoří je a kontaktuje další spolupracující organizace nebo kolegy, kteří zajišťují například předání balíčku s hygienickým zbožím a potravinami. Dále pomůže s vyřízením veškerých potřebných dokumentů, provede systémem zdravotní péče, sociálních dávek, zaměstnání nebo vzdělávání,“ vysvětluje sociální pracovnice Lenka Vaverková z Přibyslavi.

Z města vypravují devítimístnou dodávku hasičů, aby společně navštívili krajské asistenční centrum v Jihlavě a vyřídili zdravotní pojištění a dlouhodobé vízum. Zdravotní sestry se střídají na úřadě a pomáhají se zajištěním potřebných vyšetření, v místních základních školách se už začleňují první žáci. „Začínáme společnou třídní ukrajinskou skupinou okolo 15 dětí. V MŠ pak máme tři předškoláky a na nástup čekají další děti,“ doplňuje Vaverková s tím, že nezapomínají ani na ubytování. Ve městě vyhledávají prázdné domy i chalupy a upravují městské byty, další dočasné bydlení nabízí fara, skautská základna, ale i kulturní dům. „Těší nás, když vidíme, že s námi spolupracují, přijímají pomoc s povděkem a aktivně se sami zapojují. Ženy by nyní rády co nejrychleji našly práci a stabilitu a časem se vrátily zpět domů,“ uzavírá Lenka Vaverková.

Tato zpráva vznikla v rámci projektu: „Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015546, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

  • Facebook
  • Twitter