Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Sochař Marcín ml. v Jihlavě restauruje hraniční kameny

/
/
/
399 ZobrazeníOd června až do listopadu probíhá v Jihlavě restaurování souboru čtyřech hraničních pylonů, které jsou umístěné v ulicích U Skály, Jiřího z Poděbrad, Heroltické a Pávovské. Všechny hraniční pylony jsou zapsané v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR.

V rámci restaurátorských prací se provádí lokální zpevnění nejvíce narušených míst, čištění kamene, injektáž prasklin a mikroprasklin. Na kamenech bude nutné také hmotové modelační doplnění destrukcí a chybějících částí. Modelace bude doplněna zejména u pylonu na ul. Pávovská, který byl doposud ponecháván v torzálním stavu. „Restaurátoři budou provádět také lokální lazurní patinování tmelů a doplňků a lazurní tónování písma či závěrečně konzervační ošetření,“ uvedl Ondřej Stránský z majetkového odboru magistrátu. Na opravě pylonu v ulici Jiřího z Poděbrad podle jeho slov už probíhají dokončovací práce. Práce realizuje se svým týmem restaurátor Otakar Marcín. Město za práce zaplatí 293.400,- Kč bez DPH.

Hraniční kameny mají tvar čtyřbokého soklu položeného na čtvercové základně. Čtyřboký sokl je členěný hlubokými pravoúhlými vpadlinami s ujmutými rohy. Na přední straně je ve vysokém reliéfu orlice jako označení Moravy, na zadní straně je reliéf lva jako označení pro Čechy. Profilovaná římsa nese čtyřboký jehlan opět se znaky Moravy a Čech. Každý hraniční pylon je završen koulí. Autorem hraničníků je sochař Václav Viktor Morávek.

Hraničníky byly postaveny v roce 1752 ve snaze vyřešit spory o přesné vymezení česko-moravské hranice v prostoru Jihlavy. Marie Terezie nařídila v r. 1750 komisionálně zaměřit a vytýčit hranici pomocí pevně zabudovaných hraničních kamenů.

  • Facebook
  • Twitter