Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Silnice ze Ždírce nad Doubravou směrem na Hlinsko projde opravou

/
/
/
900 ZobrazeníVíce než tři kilometry dlouhý úsek mezi koncem Ždírec nad Doubravou a hranicí Kraje Vysočina a Pardubického kraje by měl projít rekonstrukcí, Ředitelství silnic a dálnic ČR požádalo odbor dopravy a silničního hospodářství Krajský úřad Kraje Vysočina o vydání stavebního rozhodnutí na akci I/34 Ždírec nad Doubravou – Benátky.

Podle vedení Ředitelství silnic a dálnic ČR je třeba opravit úsek dlouhý 3155 metrů, protože stav povrchu vozovky je hodnocen klasifikačním stupněm pět jako havarijní.
Náprava stávajícího stavu si vyžádá zejména odfrézováním stávajících asfaltových vrstev v tloušťce 120 mm a pokládkou dvou nových asfaltových vrstev (ložná + obrusná) v odpovídající tloušťce. V některých úsecích budou provedeny lokální sanace vozovky, spočívající v odstranění stávající konstrukce vozovky s výměnou zemin v aktivní zóně a následnou pokládkou nových vozovkových vrstev. Šířky vozovky i její výškové úrovně zůstanou zachovány. V celém opravovaném úseku silnice budou pročištěny stávající odvodňovací příkopy, trubní propustky pod silnicí I/34 i pod sousedními sjezdy a opravovat se budou i jejich čela. Dojde i na opravu nezpevněných krajnic a obnovu vodorovného dopravního značení.

  • Facebook
  • Twitter